20.09.19
12:08

"Есептеу техникасы және информатика" АҚ акциялар шығарылымының күшін жою

2019 жылғы 20 қыркүйекте Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "Есептеу техникасы және информатика" АҚ болып табылатын KZ1C00001650 атауындағы акциялар шығарылымының күшін жою тіркелді.