02.09.19
10:31

"Маңғыстау өңірлік электротораптық компаниясы" АҚ облигацияларын орналастыру және айналысқа жіберу тоқтатылды

2019 жылғы 2 қыркүйекте Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "Маңғыстау өңірлік электротораптық компаниясы" АҚ болып табылатын KZ2С00003432 атауындағы облигацияларды орналастыру мен айналысқа жіберу облигацияларды шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу мәселесі бойынша облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізуге байланысты тоқтатылды.