27.08.19
16:15

Орталық депозитарий "Астана Халықаралық Қаржы Орталығы Биржасының Орталық Депозитарийі" Жеке Компаниясында шотты ашқаны туралы хабарлайды

2019 жылғы 23 шілдеде "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ атына "Астана Халықаралық Қаржы Орталығы Биржасының Орталық Депозитарийі" Жеке Компаниясында D01-DO (резидент клиенттердің мәмілелері үшін) және D01-FO (резидент емес клиенттердің мәмілелері үшін) шоттары ашылды.