26.08.19
11:25

"Маңғыстау" инвестициялық компаниясы" АҚ акциялар шығарылымының күшін жою

2019 жылғы 26 тамызда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "Маңғыстау" инвестициялық компаниясы" АҚ болып табылатын KZ1C00010107 атауындағы акциялар шығарылымының күшін жою тіркелді.