23.08.19
09:38

"ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" Холдингі" АҚ облигацияларын орналастыру және айналысқа жіберу тоқтатылды

2019 жылғы 23 тамызда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" Холдингі" АҚ болып табылатын KZ2C00001634 атауындағы облигацияларды орналастыру мен айналысқа жіберу облигацияларды шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешімді қабылдау үшін облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізуге байланысты тоқтатылды.