16.08.19
15:21

"Нұрбанк" АҚ облигацияларын орналастыру және айналысқа жіберу тоқтатылды

2019 жылғы 16 тамызда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "Нұрбанк" АҚ болып табылатын KZ2C00002871 атауындағы облигацияларды орналастыру мен айналысқа жіберу облигацияларды шығару проспектісіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу туралы осы облигацияларды жалғыз ұстаушының шешім қабылдауына байланысты тоқтатылды.