08.08.19
14:39

"Вторма" АҚ акциялар шығарылымының күшін жою

2019 жылғы 8 тамызда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "Вторма" АҚ болып табылатын KZ1P00010185 атауындағы акциялар шығарылымының күшін жою тіркелді.