08.08.19
12:10

"Вторма" АҚ акциялар шығарылымының күшін жою

2019 жылғы 8 тамызда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "Вторма" АҚ болып табылатын KZ1C00010149 атауындағы акциялар шығарылымының күшін жою тіркелді.