07.08.19
14:54

Қаржы құралдарының анықтамалығына атау қосылды

2019 жылғы 07 тамызде Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінің қаржы құралдарының анықтамалығына KZW100011367 атауымен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноталары қосылды.