05.08.19
15:11

Қаржы құралдарының анықтамалығына атау қосылды

2019 жылғы 05 тамызде Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінің қаржы құралдарының анықтамалығына KZW100011359 атауымен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноталары қосылды.