31.07.19
10:24

"Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" АҚ облигацияларын орналастыру және айналысқа жіберу тоқтатылды

2019 жылғы 31 шілдеде Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" АҚ болып табылатын KZ2C00001634 атауындағы облигацияларды орналастыру және айналысқа жіберу шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдау үшін облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының өткізілуіне байланысты тоқтатылды.