30.07.19
16:58

"Novacom Corporation" ЖШС облигацияларын орналастыру және айналысқа жіберу тоқтатылды

2019 жылғы 30 шілдеде Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "Novacom Corporation" ЖШС болып табылатын KZ2D00005949 атауындағы облигацияларды орналастыру және айналысқа жіберу шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы аталған облигациялардың жалғыз ұстаушысының шешім қабылдауына байланысты тоқтатылды.