23.07.19
17:54

"Нұрбанк" АҚ облигацияларын орналастыру және айналысқа жіберу тоқтатылды

2019 жылғы 23 шілдеде Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "Нұрбанк" АҚ болып табылатын KZ2С00002897 атауындағы облигацияларды орналастыру және айналысқа жіберу шығару проспектісіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу туралы аталған облигацияларды жалғыз ұстаушының шешім қабылдауына байланысты тоқтатылды.