23.07.19
15:30

"Халықаралық білім беру корпорациясы" АҚ акциялар шығарылымының күшін жою

2019 жылғы 23 шілдеде Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "Халықаралық білім беру корпорациясы" АҚ болып табылатын KZ1C00002088 атауымен акциялар шығарылымының күшін жою тіркелді.