22.07.19
11:12

"Golden Compass Capital" АҚ облигацияларын орналастыру және айналысқа жіберу тоқтатылды

2019 жылғы 22 шілдеде Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "Golden Compass Capital" АҚ болып табылатын KZ2С00001956 атауындағы облигацияларды орналастыру және айналысқа жіберу облигацияларды шығару шартын өзгерту мәселесі бойынша аталған облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының өткізілуіне байланысты тоқтатылды.