22.07.19
11:04

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕБ облигациялар шығарылымы өтелді

2019 жылғы 19 шілдеде Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕБ болып табылатын KZ2C00002715 атауымен облигациялар шығарылымын өтеу тіркелді.