15.07.19
09:50

"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ облигацияларын орналастыру және айналысқа жіберу тоқтатылды

2019 жылғы 15 шілдеде Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк) " АҚ болып табылатын KZ2C00001766 атауындағы облигацияларды орналастыру және айналысқа жіберу облигацияларды ұстаушылар мүддесін қозғайтын мәселені қарауға байланысы аталған облигациялар ұстаушыларының жалпы жиналысын өткізуге байланысты тоқтатылды.