11.07.19
16:49

"Алматытемiр" АҚ облигацияларын орналастыру және айналысқа жіберу жаңартылды

2019 жылғы 11 шілдеде Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "Алматытемір" АҚ болып табылатын KZ2С00001493 атауындағы облигацияларды орналастыру және айналысқа жіберу облигацияларды шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізуге байланысты жаңартылды.