20.06.19
09:07

Орталық депозитарийдің талап етілмеген ақшаны есепке алуға арналған деректемелері орналастырылды

[Талап етілмеген ақшаны есепке алу бойынша қызметті көрсету] бөлімінде Талап етілмеген ақшаны есепке алу қызметін көрсету қағидасына сәйкес талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін Орталық депозитарийдің деректемелері орналастырылды.