Қазақша
Сейсенбі, 19 Қазан 2021 ж. 09:3014

Жалпы мәлімет

Толық атауы "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" акционерлік қоғамы
Қысқартылған атауы
"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ немесе
Бағалы қағаздар орталық депозитарийі немесе Орталық депозитарий
Аббревиатура KACD
Ұйымдық-құқықтық нысаны Акционерлік қоғам
Құқықтық мәртебесі Коммерциялық емес ұйым
Заңды мекенжайы Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ., "Самал-1" ықшам ауданы, 28 
Почталық мекенжайы Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ., "Самал-1" ықшам ауданы, 28 
Электронды мекенжайы ,
Телефондар +7 (727) 262 08 46, 355 47 60 
Факс +7 (727) 262 08 46, 355 47 60, ішкі нөмір 490, 491 
Резервтік орталық +7 (727) 330 72 60 
Call-орталық + 7 (727) 312 33 04, 8 800 080 8668 (қалалық және ұялы телефоннан қоңырау шалу Қазақстан Республикасы бойынша тегін)
Телефондар +7 (727) 262 08 46, 355 47 60 
Факс +7 (727) 262 08 46, 355 47 60, ішкі 490, 491 
Резервтік орталық +7 (727) 330 72 60 
Ресми сайт www.kacd.kz
LEI коды 253400B69B5AY7PVCR49 
КҰЖК коды 38489133 
Депозитарлық қызметтер бойынша қызметті төлеу үшін банктік деректемелер
ЖСК "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ-дағы KZ706010131000043597 
БСК HSBKKZKX
БСН 970740000154 
Кбе 15 
ТМК 841 
Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу бойынша қызметті төлеу үшін банктік деректемелер
ЖСК KZ72125KZT1004300114 «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» КОО
БСК NBRKKZKX
БСН 970740000154 
Кбе 15 
ТМК 841 


ҰСН KZ1C04620015 
Бастапқы мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі 1997 жылғы 18 шілде, № 12301–1910-АО
Бастапқы мемлекеттік тіркеу органы Алматы қаласының Әділет басқармасы
Соңғы мемлекеттік қайта тіркеу күні мен нөмірі 2005 жылғы 2 ақпан, № 12301–1910-АО
Соңғы мемлекеттік қайта тіркеу органы Алматы қаласының Әділет департаменті
Лицензиялау мен реттеу органы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Қолданыстағы лицензиялар Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің 2006 жылғы 20 қаңтарда ұлттық және шетел валютасында банктік операцияларды жүргізуге берген № 2 лицензиясы: заңды тұлғалардың банк шоттарын ашу мен жүргізу; банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу мен жүргізу; аударым операциялары: заңды тұлғалардың төлемдер мен ақша аудару жөніндегі тапсырмаларын орындау.
Жоғарғы орган Акционерлер жалпы жиналысы
Басқару органы Директорлар кеңесі
Атқарушы орган Басқарма
Акционерлер Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылар
Акционерлер саны 18 
Жарияланған жарғылық капитал 100 000 мың теңге
Жарияланған жай акциялар саны 500 дана
Төленген жарғылық капитал 64 200 мың теңге
2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша меншікті капитал 6 597 005 мың теңге
Аудиторлық компания "Делойт" ЖШС (2011–2013 жылдар аралығында)
"Russell Bedford BC Partners" Халықаралық аудиторлық компаниясы ЖШС (2014 – 2016 жж.)
"BDO Kazakhstan" ЖШС (2017–2020 жж.)
Орталық депозитарий клиенттері 1. Уәкілетті орган лицензиясы негізінде немесе Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес номиналды ұстау шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар.
2. Уәкілетті орган лицензиясы негізінде немесе Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес номиналды ұстау шоттарын жүргізу құқығынсыз бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар.
3. Уәкілетті орган лицензиясы негізінде немесе Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес бағалы қағаздар нарығында дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар.
4. Орталық депозитарийлер, кастодиандар және (немесе) қаржы құралдарының номиналды ұстаушылары болып табылатын депоненттер.
5. Қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клирингтік қызметті және (немесе) орталық контрагенттің қызметін жүзеге асыратын ұйымдар.
6. Шетелдік дилерлер және (немесе) клирингтік ұйымның клирингтік қатысушылары және (немесе) қор биржасының мүшелері болып табылатын өзге заңды тұлғалар.
6–1. "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеуді жүзеге асыратын ұйым.
7. Депоненттердің клиенттері.
8. Өзге жеке және заңды тұлғалар.

Сайт бойынша іздеу

Жаңалықтарға жазылу