Қазақша
Сәрсенбі, 27 Қаңтар 2021 ж. 07:1320

Директорлар кеңесі

Директорлар кеңесінің мүшелері
Биртанов Есжан Амантаевич — Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Төрағасының Орынбасары (өкілеттігі мен міндеттері — атқаратын лауазымына сәйкес).
Джолдасбеков
Азамат
Мырзаданович
— Орталық депозитарийдің тәуелсіз директоры;
— Қазақстан Халық Банкінің "Halyk Finance" Еншілес ұйымы" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі — тәуелсіз директоры (өкілеттігі мен міндеттері — атқаратын лауазымына сәйкес);
— Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру жөніндегі "Халык-Life" Еншілес Компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі — тәуелсіз директоры (өкілеттігі мен міндеттері — атқаратын лауазымына сәйкес);
— "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі — тәуелсіз директоры (өкілеттігі мен міндеттері —– атқаратын лауазымына сәйкес);
— "Сақтандыру төлемдерін кепілдендіру қоры" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі —тәуелсіз директоры (өкілеттігі мен міндеттері — атқаратын лауазымына сәйкес);
— "Казкоммерцбанк Таджикистан" ЖАҚ Директорлар кеңесінің мүшесі — тәуелсіз директоры (өкілеттігі мен міндеттері — атқаратын лауазымына сәйкес);
— "Сақтандыру төлемдерін кепілдендіру қоры" АҚ Басқармасының Төрағасы (өкілеттігі мен міндеттері — атқаратын лауазымына сәйкес).
Карагусов Фархад Сергеевич — Орталық депозитарийдің тәуелсіз директоры;
— Халықаралық қаржы корпорациясында консультант (өкілеттігі мен міндеттері —атқаратын лауазымына сәйкес);
— "K&T Partners" ЖШС серіктесі (өкілеттігі мен міндеттері — атқаратын лауазымына сәйкес);
— Каспий қоғамдық университетінің жанындағы Жеке құқық институтының аға ғылыми қызметкері және Каспий университетінің "Әділет" жоғары құқық мектебінің профессоры (өкілеттігі мен міндеттері — атқаратын лауазымына сәйкес).
Сабитов Идель Марсильевич — "Қазақстан қор биржасы" АҚ Басқармасы Төрағасының Кеңесшісі (өкілеттігі мен міндеттері — атқаратын лауазымына сәйкес).
Хаджиева Мария Жамаловна — Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Төрағасының орынбасары (өкілеттігі мен міндеттері — атқаратын лауазымына сәйкес), ол болмаған жағдайда — Медеу Едил Ахметқалұлы.

Сайт бойынша іздеу

Жаңалықтарға жазылу