Saturday, July 2, 2022 13:3730

Directory of ISIN and CFI codes allocated for securities and other financial instruments as of 01 day of a month

 
ISIN
Issuer
BIN
Security type
NIN
ISIN ISIN status Date of the last status change Issuer Security type NIN Date of the state registration of securities issue Number of securities issue Expiration date of circulation period Par value CFI note
KZ1C00011915 active 2018-12-04 "CASPIAN GROUP"("KASPIYSKAYA GRUPPA") JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C53220014 2013-04-17 A5322   2,000,000.000 KZT ESVXXR  
KZ2C00005346 active 2018-12-04 "CIRCLE MARITIME INVEST"("SYORKL MERITAYM INVEST") JOINT STOCK COMPANY Bond KZ2C0Y15F400 2016-08-18 F40 2031-09-02 1,000.000 KZT DBFXXR  
KZ1C00012434 active 2018-12-04 "CIRCLE MARITIME INVEST"("SYORKL MERITAYM INVEST") JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C57440014 2013-12-09 A5744   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010875 active 2018-12-04 "GREENWICH CAPITAL MANAGEMENT"("GRINVICH KAPITAL MENEDZHMENT") JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C04280018 2011-08-10 A0428   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012525 active 2018-12-04 "KARMATURA METAL"(KARMATURA METAL) JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C59320016 2015-02-10 A5932   80,900.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00006899 active 2018-12-04 "NORTH CASPIAN PETROLEUM"(NORT KASPIAN PETROLEUM) JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C56650019 2008-07-11 A5665   500.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00007744 active 2018-12-04 "NORTH CASPIAN PETROLEUM"(NORT KASPIAN PETROLEUM) JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P56650214 2008-07-11 A5665   500.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00010941 active 2018-12-04 "SYNERGY GROUP"("SINERDZHI GRUPP") JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C55480012 2007-06-08 A5548   1.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00006238 active 2018-12-04 "TSSCH INVEST"(TIESES EYCH INVEST) JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C59690012 2015-06-15 A5969   15,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00009414 active 2018-12-04 "WEST INVESTMENT COMPANY"/UEST INVESTMEN KOMPANII/ JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C53380016 2008-09-26 A5338   100,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00004092 active 2018-12-04 "AVIAKOMPANIYA"KAZAIRTRANS"/"KAZEYRTRANS" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C57510014 2009-05-21 A5751   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00003599 active 2018-12-04 "AVIAKOMPANIYA"EVRO-AZIYA EYR" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C40350015 2011-10-19 A4035   10,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00004618 active 2018-12-04 "AVIAREMONTNYY ZAVOD №406 GRAZHDANSKOY AVIATSII" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P37430116 2006-01-31 A3743   20.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00004332 active 2018-12-04 "AVIAREMONTNYY ZAVOD №406 GRAZHDANSKOY AVIATSII" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C37430010 2006-01-31 A3743   20.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00001932 active 2018-12-04 "AVIATSIONNAYA KOMPANIYA"AIR KAZAKHSTAN" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C59720017 2014-04-25 A5972   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00006659 active 2018-12-04 "AVIATSIONNAYA KOMPANIYA"SAYAHAT" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C52040017 2004-12-22 A5204   100.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00008296 active 2018-12-04 "AKBAKAYSKIY GORNO-METALLURGICHESKIY KOMBINAT" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P14770112 2009-04-24 A1477   20.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00008309 active 2018-12-04 "AKBAKAYSKIY GORNO-METALLURGICHESKIY KOMBINAT" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C14770016 2009-04-24 A1477   20.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00009877 active 2018-12-04 "AKTSIONERNAYA KOMPANIYA"BIRLIK" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C43680012 2005-05-17 A4368   400,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011337 active 2018-12-04 "AKTSIONERNYY INVESTITSIONNYY FOND RISKOVOGO INVESTIROVANIYA"NOMADE INVESTMENTS GROUP" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C59960019 2015-02-24 A5996   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00009000 active 2018-12-04 "ALMATINSKIY VAGONOREMONTNYY ZAVOD" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C51060016 2009-07-16 A5106   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00006618 active 2018-12-04 "ALMATINSKIY DROZHZHEVOY ZAVOD" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C01950019 2005-08-18 A0195   15,500.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00007731 active 2018-12-04 "ALMATY INVESTMENT MENEDZHMENT" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C50720016 2006-08-18 A5072   1.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00003628 active 2018-12-04 "VOSTOCHNO-KAZAHSTANSKAYA REGIONAL`NAYA ENERGETICHESKAYA KOMPANIYA" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P39810117 2015-01-08 A3981   10,000.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00003128 active 2018-12-04 "VOSTOCHNO-KAZAHSTANSKAYA REGIONAL`NAYA ENERGETICHESKAYA KOMPANIYA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C39810011 2015-01-08 A3981   10,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00008473 active 2018-12-04 "GORNO-METALLURGICHESKAYA KOMPANIYA"IRISU" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C57890010 2009-11-26 A5789   6,480.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00009034 active 2018-12-04 "GORNO-METALLURGICHESKIY KOMPLEKS"AYATSKOE" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C57520013 2009-05-21 A5752   6,365.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00009687 active 2018-12-04 "GORNO-HIMICHESKAYA KOMPANIYA"USHGER" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C57880011 2009-11-26 A5788   6,480.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00002690 active 2018-12-04 "GOSUDARSTVENNOE KREDITNOE BYURO" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C59200010 2016-12-08 A5920   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00009331 active 2018-12-04 "EVRAZIYSKAYA ZOLOTOPROMYSHLENNAYA GRUPPA"GOLD BARS" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C60580012 2017-08-25 A6058   3,292,059.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00007582 active 2018-12-04 "EVRAZIYSKAYA PROMYSHLENNAYA KOMPANIYA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C57720019 2009-08-27 A5772   73,006.170 KZT ESVXXR  
KZ1C00004977 active 2018-12-04 "EVRAZIYSKAYA FINANSOVAYA KOMPANIYA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C42260014 2017-05-30 A4226   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00004225 active 2018-12-04 "EVRO-AZIYA EYR INTERNEYSHNL" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C47280017 2012-12-12 A4728   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00010631 active 2018-12-04 "ZHEZKAZGANSKAYA RASPREDELITEL`NAYA ELEKTROSETEVAYA KOMPANIYA" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P22810919 1997-04-09 A2281   1,000.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00004423 active 2018-12-04 "ZHEZKAZGANSKIY UNIVERSITET IM. O. A. BAYKONUROVA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C47190018 2004-07-23 A4719   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00006873 active 2018-12-04 "ZOLOTODOBYVAYUSCHEE PREDPRIYATIE HAN-TENGRI GOLDBERG" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C49410018 2004-11-11 A4941   500.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00003524 active 2018-12-04 "ILIYSKIY KARTONNO-BUMAZHNYY KOMBINAT" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C53340010 2005-11-25 A5334   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00005081 active 2018-12-04 "INVESTITSIONNAYA GRUPPA"ALAN" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C55810010 2007-08-28 A5581   5,035.400 KZT ESVXXR  
KZ1C00005669 active 2018-12-04 "INVESTMENTS KOMPANI"TSENTRINVEST" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C55800011 2009-06-05 A5580   200.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011675 active 2018-12-04 "INNOVATSIONNYY FRANCHAYZINGOVYY TSENTR"BONUS-F" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C51730014 2004-09-14 A5173   1,000,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011055 active 2018-12-04 "INSTITUT HIMICHESKIH NAUK IMENI A.B. BEKTUROVA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C57610012 2011-10-05 A5761   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00002724 active 2018-12-04 "IPOTECHNAYA ORGANIZATSIYA"KURYLYS IPOTEKA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C54220013 2006-07-03 A5422   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00006147 active 2018-12-04 "IPOTECHNAYA ORGANIZATSIYA"EKSPRESS FINANS" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C54630013 2010-11-10 A5463   10,000.000 KZT ESVXXR  
KZ2C00004836 active 2018-12-04 "IPOTECHNAYA ORGANIZATSIYA"EKSPRESS FINANS" JOINT STOCK COMPANY Bond KZ2C0Y17C759 2009-01-30 C75 2026-01-30 1,000.000 KZT DBFXXR  
KZ1C00012806 active 2018-12-04 "KAZAHSKAYA DISTRIBUTSIONNAYA KOMPANIYA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C51560015 2008-12-12 A5156   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00007970 active 2018-12-04 "KAZAHSKIY UNIVERSITET MEZHDUNARODNYH OTNOSHENIY I MIROVYH YAZYKOV IM. ABYLAY HANA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C47460015 2005-09-30 A4746   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00007558 active 2018-12-04 "KAZAHSTANSKAYA IDZHARA KOMPANIYA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C59640017 2013-12-05 A5964   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010818 active 2018-12-04 "KAZAHSTANSKAYA KOMPANIYA INVESTITSIY I RAZVITIYA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C54240011 2006-07-20 A5424   100.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00008358 active 2018-12-04 "KAZAHSTANSKAYA FINANSOVAYA KORPORATSIYA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C52310014 2005-02-23 A5231   10,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00009174 active 2018-12-04 "KAZAHSTANSKIY ELEKTROLIZNYY ZAVOD" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C52470016 2005-11-09 A5247   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00005768 active 2018-12-04 "KARAGANDINSKIY TSENTR TORGOVOGO OBSLUZHIVANIYA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C444201X6 2001-02-22 A4442   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00005040 active 2018-12-04 "KOMSOMOL`SKAYA PTITSEFABRIKA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C54520016 2010-12-31 A5452   100.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011154 active 2018-12-04 "MASHINOSTROITEL`NYY ZAVOD IM. S.M.KIROVA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C41220019 2006-06-23 A4122   10.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00010573 active 2018-12-04 "MASHINOSTROITEL`NYY ZAVOD IM. S.M.KIROVA" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P41220115 2006-06-23 A4122   10.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00002096 active 2018-12-04 "MEZHDUNARODNYY AEROPORT AULIE-ATA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C43000013 2013-09-10 A4300   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00013101 active 2018-12-04 "MEZHDUNARODNYY NAUCHNO-PROIZVODSTVENNYY HOLDING"FITOHIMIYA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C54060013 2006-04-27 A5406   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00008937 active 2018-12-04 "MONTAZHNAYA FIRMA URALDOMNAREMONT-T" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C43190012 2008-11-14 A4319   100.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010065 active 2018-12-04 "NARODNAYA KOMPANIYA"ALTYN KALKAN" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C57940013 2010-01-11 A5794   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00007509 active 2018-12-04 "NAUCHNYY TSENTR PROTIVOINFEKTSIONNYH PREPARATOV" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C59570016 2013-09-06 A5957   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010354 active 2018-12-04 "NAUCHNYY TSENTR UROLOGII IMENI AKADEMIKA B.U. DZHARBUSYNOVA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C58200011 2012-02-17 A5820   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012939 active 2018-12-04 "NATSIONAL`NYY NAUCHNYY MEDITSINSKIY TSENTR" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C59040010 2014-05-05 A5904   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012012 active 2018-12-04 "NATSIONAL`NYY TSENTR KOSMICHESKIH ISSLEDOVANIY I TEHNOLOGIY" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C56740018 2017-02-23 A5674   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012046 active 2018-12-04 "OB`EDINENNAYA STROITEL`NAYA KORPORATSIYA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C44320014 2006-03-30 A4432   10,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00005854 active 2018-12-04 "PETROKAZAHSTAN KUMKOL` RESORSIZ" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P02130113 2004-04-30 A0213   20.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00005842 active 2018-12-04 "PETROKAZAHSTAN KUMKOL` RESORSIZ" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C02130017 2004-04-30 A0213   20.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00013218 active 2018-12-04 "PREDPRIYATIE TEPLOVODOSNABZHENIYA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C42270013 2004-06-22 A4227   500.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00002877 active 2018-12-04 "PRIBOROSTROITEL`NYY ZAVOD"OMEGA" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P16700315 2003-12-25 A1670   100.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00002146 active 2018-12-04 "PRIBOROSTROITEL`NYY ZAVOD"OMEGA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C16700011 2003-12-25 A1670   100.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00007038 active 2018-12-04 "PROMYSHLENNAYA KORPORATSIYA"YUZHPOLIMETALL" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C38530016 2004-12-03 A3853   100.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00004233 active 2018-12-04 "PROTSESSINGOVYY TSENTR"ASTANA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C52390016 2013-09-17 A5239   1,765,372.540 KZT ESVXXR  
KZ1C00005479 active 2018-12-04 "REGIONAL`NYY TSENTR GOSUDARSTVENNO - CHASTNOGO PARTNERSTVA MANGISTAUSKOY OBLASTI" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C58870011 2014-08-27 A5887   100.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012988 active 2018-12-04 "SNABZHENCHESKO - SBYTOVAYA KOMPANIYA"AKTYUBINSKGLAVSNAB" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C17530011 2005-09-26 A1753   20.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00011415 active 2018-12-04 "SNABZHENCHESKO - SBYTOVAYA KOMPANIYA"AKTYUBINSKGLAVSNAB" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P17530117 2005-09-26 A1753   20.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00006253 active 2018-12-04 "SOLODOVENNYY ZAVOD SUFFLE KAZAHSTAN" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C10120018 2014-10-10 A1012   1,180.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00005995 active 2018-12-04 "SOLODOVENNYY ZAVOD SUFFLE KAZAHSTAN" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P10120114 2014-10-10 A1012   1,180.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00009166 active 2018-12-04 "STRAHOVAYA KOMPANIYA"FREEDOM FINANCE INSURANCE" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C57620011 2018-10-02 A5762   10,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011105 active 2018-12-04 "SULTAN KONDITERSKIE IZDELIYA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C33100013 2015-02-03 A3310   10,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010537 active 2018-12-04 "TURKUAZ GROUP OF COMPANIES"(TURKUAZ GRUP OF KOMPANIZ) JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C49930015 2013-08-16 A4993   15,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010487 active 2018-12-04 "TOVARNAYA BIRZHA"ZHIBEK ZHOLY" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C58690013 2017-08-29 A5869   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010545 active 2018-12-04 "TOGUZAKSKIY KOMBINAT ZERNOPRODUKTOV" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C22940015 2013-01-24 A2294   10.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00010557 active 2018-12-04 "TOGUZAKSKIY KOMBINAT ZERNOPRODUKTOV" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P22940111 2013-01-24 A2294   10.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00008481 active 2018-12-04 "TRAMVAYNOE UPRAVLENIE GORODA PAVLODARA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C55050013 2017-07-26 A5505   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00009802 active 2018-12-04 "UNIVERSAL`NAYA TOVARNAYA BIRZHA"ASTANA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C58090016 2018-02-14 A5809   500.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00004027 active 2018-12-04 "UNIVERSITET KAZGYUU IMENI M.S. NARIKBAEVA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C47880014 2005-06-14 A4788   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010495 active 2018-12-04 "UPRAVLENIE PROIZVODSTVENNO-TEHNOLOGICHESKOY KOMPLEKTATSII" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C04530016 2006-06-15 A0453   20.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00009963 active 2018-12-04 "UPRAVLENIE PROIZVODSTVENNO-TEHNOLOGICHESKOY KOMPLEKTATSII" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P04530112 2006-06-15 A0453   20.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00009844 active 2018-12-04 "UPRAVLYAYUSCHAYA KOMPANIYA SPETSIAL`NOY EKONOMICHESKOY ZONY"HORGOS-VOSTOCHNYE VOROTA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C58980018 2014-12-10 A5898   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00003243 active 2018-12-04 "UPRAVLYAYUSCHAYA KOMPANIYA"PARUS" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C57810018 2009-10-16 A5781   10,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00007897 active 2018-12-04 "URAL`SKIY ZAVOD METALLOKONSTRUKTSIY I TSINKOVANIYA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C56180017 2008-01-03 A5618   2,271.140 KZT ESVXXR  
KZ1P00008528 active 2018-12-04 "UST`-KAMENOGORSKIY ARMATURNYY ZAVOD" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P39950111 2009-08-28 A3995   1,000.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00010305 active 2018-12-04 "UST`-KAMENOGORSKIY ARMATURNYY ZAVOD" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C39950015 2009-08-28 A3995   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00003409 active 2018-12-04 "FINANSOVO-PROMYSHLENNAYA KOMPANIYA"AK ZHAIK" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C39521918 1999-09-22 A3952   20.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00005099 active 2018-12-04 "HOLDING-GRUPPA"INSO-KAPITAL`" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C57170017 2013-04-15 A5717   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00002278 active 2018-12-04 "TSENTR VOENNO-STRATEGICHESKIH ISSLEDOVANIY" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C56540012 2008-04-29 A5654   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00008135 active 2018-12-04 "TSENTR MEZHDUNARODNYH PROGRAMM" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C52600018 2005-05-31 A5260   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010263 active 2018-12-04 "TSENTR RAZVITIYA I ZASCHITY KONKURENTNOY POLITIKI" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C57200012 2008-12-26 A5720   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00001676 active 2018-12-04 "TSENTRAL`NO-KAZAHSTANSKIY INSTITUT TEHNOLOGII I MENEDZHMENTA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C54990011 2009-11-02 A5499   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00002195 active 2018-12-04 "YUSKO LOGISTIKS INTERNESHNL" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C56490010 2008-04-07 A5649   500.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00008713 active 2018-12-04 KOMPANIYA PO STRAHOVANIYU ZHIZNI"EVROPEYSKAYA STRAHOVAYA KOMPANIYA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C55160010 2009-09-01 A5516   1.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00013239 active 2018-12-04 SEMIPALATINSKIY MASHINOSTROITEL`NYY ZAVOD" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P03380113 2005-12-29 A0338   100.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00012632 active 2018-12-04 SEMIPALATINSKIY MASHINOSTROITEL`NYY ZAVOD" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C03380017 2005-12-29 A0338   100.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00006501 active 2018-12-04 "HAILEYBURY ALMATY" NON-PROFIT JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C54390014 2012-06-28 A5439   10,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00002997 active 2018-12-04 "HAILEYBURY ASTANA SCHOOL" NON-PROFIT JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C59740015 2014-05-29 A5974   182,643.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012202 active 2018-12-04 "KAZAHSKAYA NATSIONAL`NAYA AKADEMIYA HOREOGRAFII" NON-PROFIT JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C60110018 2018-09-21 A6011   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00004001 active 2018-12-04 "TSENTR PODDERZHKI GRAZHDANSKIH INITSIATIV" NON-PROFIT JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C60220015 2016-04-01 A6022   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011642 active 2018-12-04 "LIZINGOVYY TSENTR - ASTANA" OPEN JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C47370016 2001-12-21 A4737-1   10,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00005693 active 2018-12-04 "MEZHDUNARODNYY AEROPORT G. PETROPAVLOVSKA" OPEN JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C501400X4 2003-03-20 A5014   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ2P00004708 active 2018-12-04 "SPETSIAL`NAYA FINANSOVAYA KOMPANIYA"FINE GROUP" LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP Bond KZ2P0Y10F564 2017-06-29 F56 2027-06-29 100.000 KZT DBFXXR  
KZ2P00004872 active 2018-12-04 "TRANSPORTNAYA KOMPANIYA ALLTRANS" LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP Bond KZ2P0Y07E662 2014-03-11 E66 2021-03-11 1,000.000 KZT DBFXXR  
KZ2P00004880 active 2018-12-04 "TRANSPORTNAYA KOMPANIYA ALLTRANS" LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP Bond KZ2P0Y07E910 2015-03-03 E91 2022-03-03 1,000.000 KZT DBFXXR  
KZDC00002275 canceled 2018-12-04 Subsidiary Bank Joint Stock Company Home Credit and Finance Bank Bank deposit certificate     155 2018-12-04 1,100,000.000 KZT    
KZDC00002283 canceled 2018-12-04 Subsidiary Bank Joint Stock Company Home Credit and Finance Bank Bank deposit certificate     156 2018-12-04 1,200,000.000 KZT    
KZDC00002259 canceled 2018-12-04 Subsidiary Bank Joint Stock Company Home Credit and Finance Bank Bank deposit certificate     153 2018-12-04 1,100,000.000 KZT    
KZDC00002267 canceled 2018-12-04 Subsidiary Bank Joint Stock Company Home Credit and Finance Bank Bank deposit certificate     154 2018-12-04 1,100,000.000 KZT    
KZDC00002291 canceled 2018-12-04 Subsidiary Bank Joint Stock Company Home Credit and Finance Bank Bank deposit certificate     157 2018-12-04 1,000,000.000 KZT    
KZW100009965 canceled 2018-12-05 NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN Short-term notes of the National Bank of the Republic of Kazakhstan KZW1KD284381     2018-12-05 100.000 KZT DYVTGR  
KZW100010153 canceled 2018-12-05 NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN Short-term notes of the National Bank of the Republic of Kazakhstan KZW1KD074584     2018-12-05 100.000 KZT DYVTGR  
KZ1C00007806 active 2018-12-05 "REYTINGOVOE AGENTSTVO REGIONAL`NOGO FINANSOVOGO TSENTRA G.ALMATY" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C56200013 2009-12-03 A5620   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ2C00001014 active 2018-12-06 Joint Stock Company Gorno-Obogatitelny Kombinat Tort Kudyk Bond KZ2C0Y08B834 2005-12-23 B83 2011-11-03 1,000.000 KZT DBVUXR  
KZ2C00005627 active 2018-12-06 GLOTUR JSC Bond KZ2C0Y05C440 2007-02-15 C44 2012-03-20 1.000 KZT DBFXXR  
KZ2C00005460 active 2018-12-06 "ІSKE SAT COMPANY" JOINT STOCK COMPANY Bond KZ2C0Y07C321 2006-11-30 C32 2013-12-15 1,000.000 KZT DBFXXR  
KZ2C00005478 active 2018-12-06 "AZIYA-ELEKTRIK" JOINT STOCK COMPANY Bond KZ2C0Y03C411 2006-12-28 C41 2010-04-03 1,000.000 KZT DBFXXR  
KZ2C00005437 active 2018-12-06 "AL`TERNATIVNYE FINANSY" JOINT STOCK COMPANY Bond KZPC1Y05C145 2006-07-12 C14-1 2011-08-22 1.000 KZT DBFXXR  
KZ2C00005551 active 2018-12-06 "BURLINGAZSTROY" JOINT STOCK COMPANY Bond KZ2C0Y05C556 2007-05-29 C55 2012-08-01 1,000.000 KZT DBFXXR  
KZ2C00005528 active 2018-12-06 "VALYUT-TRANZIT BANK" JOINT STOCK COMPANY Bond KZPC2Y07B612 2005-05-27 B61-2 2012-06-07 1.000 KZT DBFXXR  
KZ2C00005445 active 2018-12-06 "VALYUT-TRANZIT BANK" JOINT STOCK COMPANY Bond KZ2CKY05B380 2004-10-20 B38 2009-12-22 1.000 KZT DBFXXR  
KZ2C00005411 active 2018-12-06 "VALYUT-TRANZIT BANK" JOINT STOCK COMPANY Bond KZPC1Y05B618 2005-05-27 B61-1 2010-06-07 1,000.000 KZT DBFXXR  
KZ2C00005601 active 2018-12-06 "KAZAHSKAYA DISTRIBUTSIONNAYA KOMPANIYA" JOINT STOCK COMPANY Bond KZ2C0Y03C387 2006-12-27 C38 2010-03-01 1,000.000 KZT DBFXXR  
KZ2C00005403 active 2018-12-06 "KAZAHSTANSKAYA KOMPANIYA INVESTITSIY I RAZVITIYA" JOINT STOCK COMPANY Bond KZ2C0Y05B939 2006-06-27 B93 2011-02-20 1.000 KZT DBFXXR  
KZ2C00005452 active 2018-12-06 "KAZNEFTEHIM" JOINT STOCK COMPANY Bond KZ2CKY05B273 2004-08-27 B27 2010-02-18 1.000 KZT DBFXXR  
KZ2C00005619 active 2018-12-06 "KOMBISNAB" JOINT STOCK COMPANY Bond KZ2C0Y05D059 2008-06-03 D05 2013-07-02 10,000.000 KZT DBFXXR  
KZ2C00005502 active 2018-12-06 ORNEK XXI JSC Bond KZ2CKY05B703 2005-09-05 B70 2010-09-20 100.000 KZT DBFXXR  
KZ2C00005494 active 2018-12-06 ROSA JSC Bond KZ2CKY05C040 2006-03-31 C04 2011-05-18 1,000.000 KZT DBFXXR  
KZ2C00005593 active 2018-12-06 "REMIKS-R" JOINT STOCK COMPANY Bond KZ2C0Y05C762 2007-10-04 C76 2012-12-29 1,000.000 KZT DBFXXR  
KZ2C00005510 active 2018-12-06 "EL`-DOS" JOINT STOCK COMPANY Bond KZ2CKY05B182 2004-04-16 B18 2009-05-06 1.000 KZT DBFXXR  
KZ2C00005544 active 2018-12-06 "YAK ALAKON" JOINT STOCK COMPANY Bond KZ2C0Y05C887 2008-01-15 C88 2013-01-16 1,000.000 KZT DBFXXR  
KZ2C00005577 active 2018-12-06 Kazakhstan Kagazy Joint Stock Company Bond KZ2CKY05B448 2004-12-22 B44 2010-02-18 1.000 KZT DBFXXR  
KZ2P00005481 active 2018-12-06 "ALTYN-AYTAS" LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP Bond KZ2P0M17D021 2009-06-26 D02 2009-09-08 1,000.000 KZT DBFXXR  
KZ2P00005424 active 2018-12-06 "ALTYN-AYTAS" LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP Bond KZ2P0Y03D093 2008-07-18 D09 2011-07-25 1,000.000 KZT DBFXXR  
KZ2P00005531 active 2018-12-06 "KOMBINAT STROITEL`NYH MATERIALOV I KONSTRUKTSIY-2" LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP Bond KZ2P0Y03C772 2008-11-05 C77 2011-01-03 100.000 KZT DBFXXR  
KZ2P00005564 active 2018-12-06 "TSENTR INVESTITSIONNOGO RAZVITIYA LTD" LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP Bond KZ2P0Y03C152 2006-07-17 C15 2009-07-24 1.000 KZT DBFXXR  
KZW100010179 canceled 2018-12-06 NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN Short-term notes of the National Bank of the Republic of Kazakhstan KZW1KD074600     2018-12-06 100.000 KZT DYVTGR  
KZDC00002317 canceled 2018-12-06 Subsidiary Bank Joint Stock Company Home Credit and Finance Bank Bank deposit certificate     158 2018-12-06 3,900,000.000 KZT    
KZ2C00000743 active 2018-12-07 ABDI Company Joint stock company Bond KZ2C0Y19C805 2007-11-08 C80   10,000.000 KZT DBVUFN  
KZ2C00002319 active 2018-12-07 Joint stock company Sovereign Wealth Fund Samruk Kazyna Bond KZP11Y18D398 2010-08-11 D39-11 2024-12-18 1,000.000 KZT DBFUFR  
KZ2C00003218 active 2018-12-07 Subsidiary Bank Sberbank of Russia Joint Stock Company Bond KZP01Y03E488 2015-04-06 E48-1   1.000 KZT DBFUFR  
KZW100006938 canceled 2018-12-07 NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN Short-term notes of the National Bank of the Republic of Kazakhstan KZW1KY011310 2017-12-08   2018-12-07 100.000 KZT DYVTGR  
KZW100010187 canceled 2018-12-07 NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN Short-term notes of the National Bank of the Republic of Kazakhstan KZW1KD074618     2018-12-07 100.000 KZT DYVTGR  
KZ1C00001585 active 2018-12-07 Life insurance company Freedom Finance Life Joint Stock Company Ordinary share KZ1C59820015 2014-10-16 A5982   1,000.000 KZT ESVUFR  
KZDC00002325 canceled 2018-12-10 Subsidiary Bank Joint Stock Company Home Credit and Finance Bank Bank deposit certificate     159 2018-12-08 3,000,000.000 KZT    
KZDC00002333 canceled 2018-12-10 Subsidiary Bank Joint Stock Company Home Credit and Finance Bank Bank deposit certificate     160 2018-12-08 3,000,000.000 KZT    
KZ2C00005668 active 2018-12-10 Kaspi Bank Joint Stock Company Bond KZP05Y04E834 2018-12-05 E83-5   100.000 KZT DBFUFR  
KZ2C00005676 active 2018-12-11 AstanaGas KMG joint stock company Bond KZP01Y15G081 2018-12-11 G08-01   1,000.000 KZT DBFUFR  
KZW100010211 canceled 2018-12-11 NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN Short-term notes of the National Bank of the Republic of Kazakhstan KZW1KD074626     2018-12-11 100.000 KZT DYVTGR  
KZ2C00003705 active 2018-12-12 Joint stock company Tengri Bank Bond KZP01Y03F279 2017-08-25 F27-1   1,000.000 KZT DBFUFR  
KZ2C00003184 active 2018-12-12 Kazinvestbank Joint Stock Company Bond KZP02Y15D789 2015-03-10 D78-2   100.000 KZT DBFUFR  
KZ2C00002467 active 2018-12-12 Eurasian Bank Joint Stock Company Bond KZP05Y11D252 2014-01-10 D 25-5   100.000 KZT DBFUFR  
KZW100010039 canceled 2018-12-12 NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN Short-term notes of the National Bank of the Republic of Kazakhstan KZW1KD284456     2018-12-12 100.000 KZT DYVTGR  
KZW100010229 canceled 2018-12-12 NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN Short-term notes of the National Bank of the Republic of Kazakhstan KZW1KD074634     2018-12-12 100.000 KZT DYVTGR  
KZW100010245 canceled 2018-12-13 NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN Short-term notes of the National Bank of the Republic of Kazakhstan KZW1KD074659     2018-12-13 100.000 KZT DYVTGR  
KZDC00002358 canceled 2018-12-13 Subsidiary Bank Joint Stock Company Home Credit and Finance Bank Bank deposit certificate     161 2018-12-12 10,000,000.000 KZT    
KZDC00002366 canceled 2018-12-13 Subsidiary Bank Joint Stock Company Home Credit and Finance Bank Bank deposit certificate     162 2018-12-12 10,000,000.000 KZT    
KZ1C00013366 active 2018-12-14 Asian commodity exchange Joint-stock company Ordinary share KZ1C60910011 2018-12-13 A6091     ESVUFR  
KZW100010252 canceled 2018-12-14 NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN Short-term notes of the National Bank of the Republic of Kazakhstan KZW1KD074667     2018-12-14 100.000 KZT DYVTGR  
KZW100009460 canceled 2018-12-14 NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN Short-term notes of the National Bank of the Republic of Kazakhstan KZW1KD913856 2018-09-14   2018-12-14 100.000 KZT DYVTGR  
KZDC00002341 canceled 2018-12-14 Joint stock company Tengri Bank Bank deposit certificate     15550 2018-12-12 1,700,000.000 KZT    
KZDC00002440 canceled 2018-12-19 Subsidiary Bank Joint Stock Company Home Credit and Finance Bank Bank deposit certificate     169 2018-12-14 1,000,000.000 KZT    
KZDC00002457 canceled 2018-12-19 Subsidiary Bank Joint Stock Company Home Credit and Finance Bank Bank deposit certificate     170 2018-12-14 1,000,000.000 KZT    
KZDC00002408 canceled 2018-12-19 Subsidiary Bank Joint Stock Company Home Credit and Finance Bank Bank deposit certificate     165 2018-12-14 1,000,000.000 KZT    
KZDC00002424 canceled 2018-12-19 Subsidiary Bank Joint Stock Company Home Credit and Finance Bank Bank deposit certificate     167 2018-12-14 1,000,000.000 KZT    
KZDC00002432 canceled 2018-12-19 Subsidiary Bank Joint Stock Company Home Credit and Finance Bank Bank deposit certificate     168 2018-12-14 1,000,000.000 KZT    
KZDC00002390 canceled 2018-12-19 Subsidiary Bank Joint Stock Company Home Credit and Finance Bank Bank deposit certificate     164 2018-12-14 1,000,000.000 KZT    
KZDC00002416 canceled 2018-12-19 Subsidiary Bank Joint Stock Company Home Credit and Finance Bank Bank deposit certificate     166 2018-12-14 1,000,000.000 KZT    
KZDC00002382 canceled 2018-12-19 Subsidiary Bank Joint Stock Company Home Credit and Finance Bank Bank deposit certificate     163 2018-12-14 1,000,000.000 KZT    
KZW100010195 canceled 2018-12-19 NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN Short-term notes of the National Bank of the Republic of Kazakhstan KZW1KD284522     2018-12-19 100.000 KZT DYVTGR  
KZW100010278 canceled 2018-12-19 NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN Short-term notes of the National Bank of the Republic of Kazakhstan KZW1KD094681     2018-12-19 100.000 KZT DYVTGR  
KZW100010294 canceled 2018-12-19 NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN Short-term notes of the National Bank of the Republic of Kazakhstan KZW1KD074709     2018-12-19 100.000 KZT DYVTGR  
KZDC00002481 canceled 2018-12-19 Subsidiary Bank Joint Stock Company Home Credit and Finance Bank Bank deposit certificate     173 2018-12-15 5,000,000.000 KZT    
KZDC00002473 canceled 2018-12-19 Subsidiary Bank Joint Stock Company Home Credit and Finance Bank Bank deposit certificate     172 2018-12-15 24,200,000.000 KZT    
KZDC00002465 canceled 2018-12-19 Subsidiary Bank Joint Stock Company Home Credit and Finance Bank Bank deposit certificate     171 2018-12-15 24,000,000.000 KZT    
KZDC00002499 canceled 2018-12-19 Subsidiary Bank Joint Stock Company Home Credit and Finance Bank Bank deposit certificate     174 2018-12-15 5,000,000.000 KZT    
KZW100010310 canceled 2018-12-20 NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN Short-term notes of the National Bank of the Republic of Kazakhstan KZW1KD074725     2018-12-20 100.000 KZT DYVTGR  
KZW100010286 canceled 2018-12-20 NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN Short-term notes of the National Bank of the Republic of Kazakhstan KZW1KD094699     2018-12-20 100.000 KZT DYVTGR  
KZ1C00007046 canceled 2018-12-20 "RESPUBLIKANSKIY KOORDINATSIONNO-METODICHESKIY TSENTR RAZVITIYA YAZYKOV IMENI SHAYSULTANA SHAYAHMETOVA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C60670011 2018-04-28 A6067   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZDC00002515 canceled 2018-12-20 Subsidiary Bank Joint Stock Company Home Credit and Finance Bank Bank deposit certificate     176 2018-12-20 1,000,000.000 KZT    
KZDC00002556 canceled 2018-12-20 Subsidiary Bank Joint Stock Company Home Credit and Finance Bank Bank deposit certificate     180 2018-12-20 1,000,000.000 KZT    
KZDC00002549 canceled 2018-12-20 Subsidiary Bank Joint Stock Company Home Credit and Finance Bank Bank deposit certificate     179 2018-12-20 1,000,000.000 KZT    
KZDC00002507 canceled 2018-12-20 Subsidiary Bank Joint Stock Company Home Credit and Finance Bank Bank deposit certificate     175 2018-12-20 1,400,000.000 KZT    
KZDC00002531 canceled 2018-12-20 Subsidiary Bank Joint Stock Company Home Credit and Finance Bank Bank deposit certificate     178 2018-12-20 1,000,000.000 KZT    
KZDC00002523 canceled 2018-12-20 Subsidiary Bank Joint Stock Company Home Credit and Finance Bank Bank deposit certificate     177 2018-12-20 1,000,000.000 KZT    
KZ2C00001279 active 2018-12-21 Astana-Nedvizhimost Joint Stock Company Bond KZP01Y05D295 2008-11-14 D29-1 2013-11-13 100.000 KZT DBFUXR  
KZ2P00001795 active 2018-12-21 AIC-Invest Corporation Limited Liability Partnership Bond KZP05Y05D981 2012-06-21 D98-5 2017-07-19 1,000.000 KZT DBFUFR  
KZ2P00001787 active 2018-12-21 AIC-Invest Corporation Limited Liability Partnership Bond KZP04Y05D984 2012-06-21 D98-4 2017-07-19 1,000.000 KZT DBFUFR  
KZ2C00004950 active 2018-12-21 Joint stock company National managing holding Baiterek Bond KZP02Y20E928 2015-09-28 E92-2 2035-09-29 1,000.000 KZT DBFXXR  
KZ2C00004984 active 2018-12-21 Joint stock company National managing holding Baiterek Bond KZP01Y09F615 2017-09-28 F61-01 2026-03-29 1,000.000 KZT DBFXXR  
KZ1C00007269 active 2018-12-21 Joint stock company National managing holding Baiterek Ordinary share KZ1C59460010 2015-02-06 A5946   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ2C00005031 active 2018-12-21 Joint stock company National managing holding Baiterek Bond KZP01Y30E879 2015-01-20 E87-1 2045-01-21 1,000.000 KZT DBFXXR  
KZ2C00005056 active 2018-12-21 Joint stock company National managing holding Baiterek Bond KZP03M89F616 2018-10-11 F61-3 2026-03-12 1,000.000 KZT DBFXXR  
KZ2C00005148 active 2018-12-21 Joint stock company National managing holding Baiterek Bond KZ2C0Y20F236 2016-02-02 F23 2036-02-03 1,000.000 KZT DBFXXR  
KZ2C00004943 active 2018-12-21 Joint stock company National managing holding Baiterek Bond KZ2C0Y20E742 2015-02-06 E74 2034-10-30 1,000.000 KZT DBFXXR