Wednesday, September 23, 2020 01:5755

Directory of ISIN and CFI codes allocated for securities and other financial instruments as of 01 day of a month

 
ISIN
Issuer
BIN
Security type
NIN
ISIN ISIN status Date of the last status change Issuer Security type NIN Date of the state registration of securities issue Number of securities issue Expiration date of circulation period Par value CFI note
KZ1C00009992 active 2018-11-30 "AKTSIONERNYY INVESTITSIONNYY FOND RISKOVOGO INVESTIROVANIYA"GREEN INVEST" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C59140018 2012-09-21 A5914   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00009989 active 2018-11-30 "ALMATINSKAYA REGIONAL`NAYA IPOTECHNAYA ORGANIZATSIYA" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P54460111 2010-10-08 A5446   1,000.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00010099 active 2018-11-30 "ATYRAUMUNAYGAZ" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C50800016 2004-10-21 A5080   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00009864 active 2018-11-30 "DOROZHNO-STROITEL`NOE UPRAVLENIE № 13" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P02640111 2006-07-10 A0264   650.000 KZT EPXXXR  
KZ1P00010086 active 2018-11-30 "ZAVOD IM. S.M. KIROVA" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P12350214 2003-12-25 A1235   10.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00010073 active 2018-11-30 "ZAVOD IM. S.M. KIROVA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C12350019 2003-12-25 A1235   10.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010016 active 2018-11-30 "ISLAMSKIY BANK"AL HILAL" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C57990018 2011-09-06 A5799   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00009786 active 2018-11-30 "KASPIY NEFT` TME" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C41630019 2006-09-29 A4163   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00009927 active 2018-11-30 "KAUSTIK" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C49640010 2015-09-22 A4964   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00009851 active 2018-11-30 "KINKO" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C45400013 2007-03-11 A4540   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00009794 active 2018-11-30 "NATSIONAL`NAYA GEOLOGORAZVEDOCHNAYA KOMPANIYA"KAZGEOLOGIYA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C58570017 2011-10-10 A5857   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00009901 active 2018-11-30 "NATSIONAL`NAYA KOMPANIYA"KAZAKH INVEST" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C50660014 2011-10-19 A5066   10,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00009737 active 2018-11-30 "RESPUBLIKANSKIY PROTEZNO-ORTOPEDICHESKIY TSENTR" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C59270013 2012-12-28 A5927   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00009976 active 2018-11-30 "REMIKS-R" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C51740013 2004-09-16 A5174   1.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00009815 active 2018-11-30 "SANATORIY ZHANAKORGAN" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P25220115 2004-09-22 A2522   1,000.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00009778 active 2018-11-30 "SOTSIAL`NO-PREDPRINIMATEL`SKAYA KORPORATSIYA"KASPIY" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C56030014 2017-11-20 A5603   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00009885 active 2018-11-30 "STRAHOVAYA KOMPANIYA"KOMPETENZ" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C42370011 2017-07-19 A4237   200,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00009950 active 2018-11-30 "TOVARNAYA BIRZHA"SEL`HOZPROIZVODITELEY, NEDROPOL`ZOVATELEY I GOSUDARSTVENNYH UCHREZHDENIY" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C58700010 2018-06-26 A5870   100,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00009935 active 2018-11-30 "UPRAVLYAYUSCHAYA KOMPANIYA"DEL`TA-INVEST" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C52760010 2008-04-30 A5276   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010024 active 2018-11-30 "FINANSOVO-INVESTITSIONNAYA KORPORATSIYA"ALEL" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C04290017 2009-09-24 A0429   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010370 active 2018-11-30 "CAPITAL BANK KAZAKHSTAN" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C37090012 2017-10-25 A3709   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010453 active 2018-11-30 "EAST WING" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C53440018 2016-04-14 A5344   10,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010248 active 2018-11-30 "KAPS INTL"("KAPS INTEL") JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C52010010 2004-12-08 A5201   110.570 KZT ESVXXR  
KZ1C00010255 active 2018-11-30 "KARLOFF" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C55070011 2007-02-16 A5507   13,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010362 active 2018-11-30 "PETRO ASIA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C59110011 2014-12-29 A5911   1,000,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010206 active 2018-11-30 "ALMATINSKIY ZAVOD TYAZHELOGO MASHINOSTROENIYA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C04300014 2004-07-13 A0430   100.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00010433 active 2018-11-30 "ALMATYTELEFONSTROY" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P39600112 2006-05-15 A3960   850.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00010412 active 2018-11-30 "EVRAZIAN FUDS KORPOREYSHN" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C12680019 2007-09-27 A1268   1,002.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010396 active 2018-11-30 "INSTITUT METALLURGII I OBOGASCHENIYA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C55780015 2012-03-06 A5578   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010297 active 2018-11-30 "KAZAHYUVELIR" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C24570018 2010-01-22 A2457   100.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010198 active 2018-11-30 "KAZNEFTEGAZMONTAZH-TARAZ" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C51020010 2004-03-05 A5102   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00010326 active 2018-11-30 "KOKTAS" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P30560117 2004-09-30 A3056   35,000.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00010313 active 2018-11-30 "KOKTAS" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C30560011 2004-09-30 A3056   35,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010289 active 2018-11-30 "MEDITSINA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C32480010 2013-08-12 A3248   29,250.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010214 active 2018-11-30 "MEDTEHNIKA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C02040018 2008-06-26 A0204   10,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00010227 active 2018-11-30 "MEDTEHNIKA" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P02040114 2008-06-26 A0204   10,000.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00010123 active 2018-11-30 "NATSIONAL`NYY TSENTR GOSUDARSTVENNOY NAUCHNO-TEHNICHESKOY EKSPERTIZY" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C58660016 2016-12-22 A5866   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00010383 active 2018-11-30 "OLZHA" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P42420110 2005-04-13 A4242   5,000.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00010230 active 2018-11-30 "RESPUBLIKANSKAYA NAUCHNO-TEHNICHESKAYA BIBLIOTEKA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C56620012 2008-07-03 A5662   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010420 active 2018-11-30 "SANATORIY ZHANAKORGAN" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C25220019 2004-09-22 A2522   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010172 active 2018-11-30 "SANATORIY KOKTEM" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C03750011 2012-09-11 A0375   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010446 active 2018-11-30 "SOTSIAL`NO-PREDPRINIMATEL`SKAYA KORPORATSIYA"TOBOL" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C58440013 2011-06-23 A5844   100.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010404 active 2018-11-30 "UPRAVLYAYUSCHAYA KOMPANIYA"AL`FA TRAST" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C50560016 2007-07-30 A5056   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00010342 active 2018-11-30 "HOLDINGOVAYA KOMPANIYA"KUAT" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P46450113 2004-07-29 A4645   365.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00010115 active 2018-11-30 "TSENTR TRANSPORTNYH USLUG" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C53020018 2008-11-06 A5302   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010503 active 2018-11-30 "ALMATINSKAYA REGIONAL`NAYA IPOTECHNAYA ORGANIZATSIYA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C54460015 2010-10-08 A5446   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010529 active 2018-11-30 "ELEVATORMEL`STROY" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C12340010 2004-12-28 A1234   1,980.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010479 active 2018-11-30 "KAZAK AUENDERІ" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C53480014 2013-03-14 A5348   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010594 active 2018-11-30 "RESPUBLIKANSKAYA FIZIKO-MATEMATICHESKAYA SHKOLA" NON-PROFIT JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C60140015 2015-11-25 A6014   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010602 active 2018-11-30 "SHARDARINSKAYA GIDROELEKTROSTANTSIYA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C37290018 2008-05-29 A3729   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010628 active 2018-11-30 "STRAHOVAYA KOMPANIYA"SALEM" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C53460016 2014-09-11 A5346   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010792 active 2018-11-30 "811 AVTOREMONTNYY ZAVOD KI" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C52120017 2013-11-04 A5212   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010644 active 2018-11-30 "SKYBRIDGE INVEST" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C50910013 2007-11-02 A5091   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010776 active 2018-11-30 "ALMATYTELEFONSTROY" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C39600016 2006-05-15 A3960   850.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010768 active 2018-11-30 "AK-BULAK" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C46090011 2008-03-21 A4609   5,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010735 active 2018-11-30 "BAZIS" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C53070013 2005-09-15 A 5307   16.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00010664 active 2018-11-30 "KAZAHYUVELIR" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P24570114 2010-01-22 A2457   100.000 KZT EPXXXR  
KZ1P00010805 active 2018-11-30 KASKOR TELECOM JSC Preference share KZ1P29450114 2005-04-22 A2945   90.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00010701 active 2018-11-30 "KOKSHETAUGIDROGEOLOGIYA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C17920014 2006-01-14 A1792   100.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010750 active 2018-11-30 "SARTAS-TENIZ PORTY" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C57680015 2011-05-17 A5768   100.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010727 active 2018-11-30 "UZEN`PROMGEOFIZIKA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C11010010 2015-09-10 A1101   50.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00010789 active 2018-11-30 "EKSKAVATOR" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P49260113 2007-05-11 A4926   20.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00010743 active 2018-11-30 AVIAKOMPANIYA"KAZEYR UEST" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C32700011 2006-10-12 A3270   1,460.860 KZT ESVXXR  
KZ2P00005242 active 2018-11-30 "TSASO" LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP Bond KZ2P0Y20F753 2018-01-25 F75   100,000.000 KZT DBFXXR  
KZPF00000314 active 2018-11-30 "LANCASTER INVEST" JOINT STOCK COMPANY Unit of unit investment fund KZPFN0025010 2006-03-02 25/01   500,000.000 KZT CICXXU  
KZ1C00010933 active 2018-11-30 "AVIAKOMPANIYA TAY" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C54680018 2006-10-27 A5468   100,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010909 active 2018-11-30 "AVIAKOMPANIYA"IRBIS" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C50010012 2005-08-31 A5001   420,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00010839 active 2018-11-30 "AVTOKOMBINAT №4" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P25700116 2005-01-20 A2570   1,000.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00010891 active 2018-11-30 "AVTOKOMBINAT №4" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C25700010 2005-01-20 A2570   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00010862 active 2018-11-30 "ALMATYTEHNIKASNAB" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P54100113 2006-04-27 A5410   50.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00010883 active 2018-11-30 "INVESTITSIONNYY FOND KAZAHSTANA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C50530019 2008-09-02 A5053   1,000,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010842 active 2018-11-30 "INSTITUT TOPLIVA, KATALIZA I ELEKTROHIMII IM. D.V. SOKOL`SKOGO" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C57420016 2011-10-04 A5742   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010917 active 2018-11-30 "PAOLA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C358720X0 1998-10-01     29.000 KZT ESVXXR  
KZ2P00005259 active 2018-11-30 "PARKOM" LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP Bond KZ2P0Y25D583 2009-09-15 D58   10,000.000 KZT DBFXXR  
KZ1C00010982 active 2018-11-30 "DISTRESSED ASSETS FUND" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C60730013 2018-06-21 A6073   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010974 active 2018-11-30 "KAZSTROYPROMTEHMONTAZH" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C44210017 2006-01-17 A4421   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010958 active 2018-11-30 "NGT HOLDING" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C54640012 2014-07-23 A5464   100.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011006 active 2018-11-30 "EKSKAVATOR" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C49260017 2007-05-11 A4926   20.000 KZT ESVXXR  
KZ2C00005262 active 2018-11-30 Kazinvestbank Joint Stock Company Bond KZ2C0Y99E142 2016-08-08 E14 2010-12-11 100.000 KZT DBFXXR  
KZ1C00011022 active 2018-11-30 "GOLDEN WHEAT" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C57460012 2008-09-15 A5746   1.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011063 active 2018-11-30 "ZHETІSU" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C35320015 2006-09-19 A3532   1,034.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011030 active 2018-11-30 "KAZAHSTANSKAYA UNIVERSAL`NAYA TOVARNAYA BIRZHA"AKTSEPT" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C58720018 2018-05-29 A5872   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011071 active 2018-11-30 "TABIFI GAZ" CLOSED JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C45180003 2001-05-12 A4518   10,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011097 active 2018-11-30 "KAZAHSTAN KOMMERTSIYA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C01040019 2005-03-23 A0104   2,000.000 KZT ESVXXR  
KZ2C00005270 active 2018-11-30 "STROYSPETSTORG" JOINT STOCK COMPANY Bond KZ2C0Y03C478 2007-04-09 C47   1.000 KZT DBFXXR  
KZ1C00011113 active 2018-11-30 "FOND VYSOKIH TEHNOLOGIY"AREKET" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C52220015 2005-01-31 A5222   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011139 active 2018-11-30 "GLOTUR DS MULTIMEDIA"(GLOTUR DS MUL`TIMEDIA) JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C54320011 2006-07-20 A5432   1.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011147 active 2018-11-30 "AKTSIONERNYY INVESTITSIONNYY FOND NEDVIZHIMOSTI"EAST INVESTMENT GROUP" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C59790010 2014-08-07 A5979   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011279 active 2018-11-30 "KUNDYBAI MINING" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C58680014 2011-11-08 A5868   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011295 active 2018-11-30 "ASTANA SITI PALAS" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C43660014 2005-10-19 A4366   25,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011220 active 2018-11-30 "KAZAHSTAN GIS TSENTR" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C52700016 2008-12-30 A5270   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011246 active 2018-11-30 "KAZMUNAYGAZ-SERVIS NS" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C51170013 2017-09-18 A5117   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00011266 active 2018-11-30 "PLEMENNOY ZAVOD"MERKE" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P00370117 2018-06-27 A0037   7,000.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00011196 active 2018-11-30 "REGIONAL`NYY INVESTITSIONNYY TSENTR"GRADIENT" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C52620016 2008-07-08 A5262   10.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00011209 active 2018-11-30 "SANATORIY MOYYLDY" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P04810118 2007-01-05 A0481   1,000.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00011303 active 2018-11-30 "AKTSEPT-TERMINAL" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C00930012 2003-07-25 A0093-2   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00011324 active 2018-11-30 "KOMMERCHESKIY TELEVIZIONNYY KANAL" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P03690115 2017-06-23 A0369   500.000 KZT EPXXXR  
KZ1P00011316 active 2018-11-30 "SULTAN-ELEVATOR-MEL`NICHNO-MAKARONNYY KOMPLEKS" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P22520111 2004-09-14 A2252   1,000.000 KZT EPXXXR  
KZ2P00005283 active 2018-11-30 "ONAY PAY" LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP Bond KZ2P0Y15D451 2015-01-23 D45 2024-06-11 10,000.000 KZT DBFXXR  
KZ1C00011394 active 2018-11-30 "AZIYA-ELEKTRIK" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C34900015 2010-06-04 A3490   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011386 active 2018-11-30 "AKMOLINSKIY VAGONOREMONTNYY ZAVOD" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C21500018 2004-06-03 A2150   10.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011360 active 2018-11-30 "ALMATYKUL`TBYTSTROY" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C34650016 2007-05-08 A3465   900.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00011373 active 2018-11-30 "ALMATYKUL`TBYTSTROY" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P34650112 2007-05-08 A3465   900.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00011352 active 2018-11-30 "NATSIONAL`NAYA KOMPANIYA"AKTAUSKIY MEZHDUNARODNYY MORSKOY TORGOVYY PORT" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C59310017 2013-02-21 A5931   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011402 active 2018-11-30 "RTS DEKO" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C40970010 2005-03-15 A4097   500.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011345 active 2018-11-30 "TAYMAS PRINTHAUS" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C54870015 2006-12-27 A5487   500.000 KZT ESVXXR  
KZ2C00005296 active 2018-11-30 "TALAP" JOINT STOCK COMPANY Bond KZ2C0Y14C921 2014-11-26 C92 2022-01-22 100,000.000 KZT DBFXXR  
KZ1C00011428 active 2018-11-30 Joint stock company Kedentransservice Ordinary share KZ1C39350018 2004-12-31 A3935   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011469 active 2018-11-30 "KEN DALA CENTER" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C54140013 2011-02-25 A5414   500.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011444 active 2018-11-30 "ALEL` AGRO" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C31690015 2013-10-01 A3169   10.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011485 active 2018-11-30 "INFORMATSIONNO-UCHETNYY TSENTR" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C52640014 2007-03-02 A5264   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011493 active 2018-11-30 "KAZAHSKAYA AKADEMIYA TRANSPORTA I KOMMUNIKATSIY IMENI M.TYNYSHPAEVA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C46080012 2015-12-29 A4608   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011477 active 2018-11-30 "RAUAN MEDIA GRUPP" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C52360019 2014-02-28 A5236   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011451 active 2018-11-30 Joint Stock Company Condensate Ordinary share KZ1C52340011 2017-07-19 A5234   10.000 KZT ESVXXR  
KZ2C00005304 active 2018-11-30 "BAITEREK VENTURE FUND" JOINT STOCK COMPANY Bond KZ2C0Y15F871 2018-06-18 F87   1,000.000 KZT DBFXXR  
KZ1C00011584 active 2018-11-30 "ZHELAEVSKIY KOMBINAT HLEBOPRODUKTOV" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C41810017 2005-03-15 A4181   100.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011519 active 2018-11-30 "INSTITUT RAZVITIYA ELEKTROENERGETIKI I ENERGOSBEREZHENIYA (KAZAHENERGOEKSPERTIZA)" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C49230010 2011-09-14 A4923   100.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00011548 active 2018-11-30 "KAZAHSTANKASPIYSHEL`F" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P18320410 1996-09-17 A1832   1,000.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00011568 active 2018-11-30 "KAZSPETSPREDPRIYATIE" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C55930016 2007-09-27 A5593   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011501 active 2018-11-30 "MEZHDUNARODNAYA TOVARNAYA BIRZHA"KAZAHSTAN" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C58070018 2012-05-25 A5807   1,500.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00011571 active 2018-11-30 "ORAL MUNAY ONIMDERI" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P08560115 2007-12-13 A0856   100.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00011550 active 2018-11-30 SOVMESTNOE KAZAHSTANSKO-TURETSKOE PREDPRIYATIE"OTEL` ASTANA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C323514X9 1999-11-30 A3235   100,000.000 KZT ESVXXR  
KZ2P00005325 active 2018-11-30 "BIOTRON GROUP" LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP Bond KZ2P0Y10E302 2012-10-08 E30 2022-10-19 1.000 KZT DBFXXR  
KZ2P00005317 active 2018-11-30 "COMTRADE PRODUCT" LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP Bond KZ2P0Y15F472 2017-02-21 F47 2032-03-07 20,000.000 KZT DBFXXR  
KZ1P00011597 active 2018-11-30 "KOSTANAYSKIY MEL`KOMBINAT" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P02940115 2007-03-01 A0294   100.000 KZT EPXXXR  
KZPF00000322 active 2018-11-30 "BTA BANK" JOINT STOCK COMPANY Unit of unit investment fund KZPFN0035043 2007-07-12 35/04   1,000.000 KZT CIOXXU  
KZ1C00011634 active 2018-11-30 "KOMMERCHESKIY TELEVIZIONNYY KANAL" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C03690019 2017-06-23 A0369   500.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011691 active 2018-11-30 "AKTSIONERNYY INVESTITSIONNYY FOND NEDVIZHIMOSTI"CAR CITY"(KAR SITI) JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C60770019 2018-08-01 A6077   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011725 active 2018-11-30 "KAZSPORTINVEST" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C54420019 2013-05-08 A5442   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011717 active 2018-11-30 "ORGANIZATSIYA, OSUSCHESTVLYAYUSCHAYA INVESTITSIONNOE UPRAVLENIE PENSIONNYMI AKTIVAMI"UPRAVLYAYUSCHAYA KOMPANIYA"ALAN" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C56600014 2008-06-10 A5660   1.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011733 active 2018-11-30 "TURGAY-PETROLEUM" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C42830014 2012-08-31 A4283   560.000 KZT ESVXXR  
KZ2P00005333 active 2018-11-30 "TORGOVYY DOM AMANAT" LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP Bond KZ2P0Y10F333 2016-06-27 F33   1,000.000 KZT DBFXXR  
KZ1C00011766 active 2018-11-30 "AKTSIONERNYY INVESTITSIONNYY FOND RISKOVOGO INVESTIROVANIYA"KARAZHAT INVEST" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C55910018 2007-09-20 A5591   546,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011790 active 2018-11-30 "INFORMATSIONNO - ANALITICHESKIY TSENTR NEFTI I GAZA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C49940014 2004-10-14 A4994   100.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011816 active 2018-11-30 "NAUCHNO-ISSLEDOVATEL`SKIY INSTITUT"GIDROPRIBOR" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C57630010 2009-07-09 A5763   100.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011808 active 2018-11-30 "SOTSIAL`NO-PREDPRINIMATEL`SKAYA KORPORATSIYA"ORAL" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C58460011 2011-07-25 A5846   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011782 active 2018-11-30 "SOTSIAL`NO-PREDPRINIMATEL`SKAYA KORPORATSIYA"SOLTUSTІK" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C58470010 2011-08-05 A5847   100.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011899 active 2018-11-30 "AKMOLINSKAYA RASPREDELITEL`NAYA ELEKTROSETEVAYA KOMPANIYA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C46630014 2010-07-01 A4663   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011873 active 2018-11-30 "AKTSIONERNYY INVESTITSIONNYY FOND NEDVIZHIMOSTI"RETAM" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C59670014 2014-01-22 A5967   320,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011840 active 2018-11-30 "ATMA-AEROPORT ATYRAU I PEREVOZKI" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C55920017 2007-09-27 A5592   40,730.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011832 active 2018-11-30 "ATYRAUSKAYA TEPLOELEKTROTSENTRAL`" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C27370010 2006-07-21 A2737   10,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011857 active 2018-11-30 "KAZAHSTANKASPIYSHEL`F" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C18320415 1996-09-17 A1832   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011865 active 2018-11-30 "KAZPROMGEOFIZIKA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C43870019 2012-09-28 A4387   500.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011881 active 2018-11-30 "KAZSAT" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C50970017 2006-08-10 A5097   100,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011931 active 2018-11-30 "3-ENERGOORTALYK" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C44510010 2007-04-13 A4451   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012004 active 2018-11-30 "ATYRAUSKIE TEPLOVYE SETI" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C38630014 2006-07-20 A3863   10,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011964 active 2018-11-30 "KAZAHSKIY NAUCHNO-ISSLEDOVATEL`SKIY I PROEKTNYY INSTITUT STROITEL`STVA I ARHITEKTURY" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C59250015 2018-07-30 A5925   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011972 active 2018-11-30 "NEFTYANAYA KOMPANIYA"KOR" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C01060017 2004-12-31 A0106   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011980 active 2018-11-30 "SANATORIY MOYYLDY" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C04810012 2007-01-05 A0481   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011949 active 2018-11-30 "FOND NAUKI" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C54940016 2014-04-30 A5494   100,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011956 active 2018-11-30 "TSENTR INZHINIRINGA I TRANSFERTA TEHNOLOGIY" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C50760012 2015-07-24 A5076   10,000.000 KZT ESVXXR  
KZ2C00005353 active 2018-11-30 Kazinvestbank Joint Stock Company Bond KZ2C0Y99C542 2007-05-29 C54 2006-05-30 1,000,000.000 KZT DBFXXR  
KZ1C00012038 active 2018-11-30 "ALAGEUM ELECTRIC" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C57580017 2017-06-15 A5758   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012053 active 2018-11-30 "AVIAKOMPANIYA"YUZHNOE NEBO" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C60540016 2017-06-27 A6054   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012020 active 2018-11-30 "MARGANETS ZHAYREMA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C60900012 2018-11-27 A6090   10,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012079 active 2018-11-30 "MEZHDUNARODNYY AEROPORT AKTOBE" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C18830014 2012-02-01 A1883   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012087 active 2018-11-30 "PLEMENNOY ZAVOD"MERKE" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C00370011 2018-06-27 A0037   7,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00012066 active 2018-11-30 "SANATORIY KOKTEM" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P03750117 2012-09-11 A0375   1,000.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00012137 active 2018-11-30 "ALATAU" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C40780013 2005-06-28 A4078   10,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012129 active 2018-11-30 "ATYRAU ZHARYK" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C47000019 2005-07-27 A4700   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012095 active 2018-11-30 "NAUCHNYY TSENTR PEDIATRII I DETSKOY HIRURGII" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C60820012 2018-09-25 A6082   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012103 active 2018-11-30 "OZENMUNAYGAZ" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C58860012 2012-06-26 A5886   5,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012111 active 2018-11-30 "SULTAN-ELEVATOR-MEL`NICHNO-MAKARONNYY KOMPLEKS" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C22520015 2004-09-14 A2252   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012152 active 2018-11-30 "KOSTANAYSKIY MEL`KOMBINAT" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C02940019 2007-03-01 A0294   100.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012145 active 2018-11-30 "NATSIONAL`NAYA INVESTITSIONNAYA KORPORATSIYA NATSIONAL`NOGO BANKA KAZAHSTANA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C59070017 2014-10-27 A5907   10,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012160 active 2018-11-30 "KAZAHSTANSKIY OPERATOR RYNKA ELEKTRICHESKOY ENERGII I MOSCHNOSTI" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C42720017 2005-05-19 A4272   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012178 active 2018-11-30 "NAUCHNYY TSENTR AKUSHERSTVA, GINEKOLOGII I PERINATOLOGII" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C60870017 2018-10-17 A6087   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012194 active 2018-11-30 "GOSTINITSA TSELINNAYA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C05060013 2005-06-10 A0506   10,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00012264 active 2018-11-30 "AYDABUL`SKIY SPIRTZAVOD" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P15430112 2008-01-22 A1543   1,000.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00012236 active 2018-11-30 "ALMATYGAZMONTAZH" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C02660013 2005-04-14 A0266   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012210 active 2018-11-30 "REGISTR-TSENTR" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C52980014 2006-02-01 A5298   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012251 active 2018-11-30 "REMLOKOMOTIV" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C49240019 2012-04-27 A4924   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012244 active 2018-11-30 Joint stock company "Caspian Beverage Holding" Ordinary share KZ1C25710019 2007-07-06 A2571   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012301 active 2018-11-30 "ALMATINSKIY ZAVOD ETALON" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C01110010 2005-07-13 A0111   4,880.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012319 active 2018-11-30 "KAZGEOKOSMOS" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C51830012 2004-11-03 A5183   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012277 active 2018-11-30 "KURYLYS MATERIALY" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C01650015 2011-05-17 A0165   2,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012327 active 2018-11-30 "ORAL MUNAY ONIMDERI" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C08560019 2007-12-13 A0856   100.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012376 active 2018-11-30 "AYDABUL`SKIY SPIRTZAVOD" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C15430016 2008-01-22 A1543   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00012363 active 2018-11-30 "ZHELAEVSKIY KOMBINAT HLEBOPRODUKTOV" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P41810113 2005-03-15 A4181   100.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00012418 active 2018-11-30 "ULY ASU GOLD" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C56230010 2008-01-22 A5623   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00012405 active 2018-11-30 Joint stock company "Caspian Beverage Holding" Preference share KZ1P25710115 2007-07-06 A2571   1,000.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00012392 active 2018-11-30 ABDI Company Joint stock company Ordinary share KZ1C39070012 2005-07-11 A3907   500,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00012454 active 2018-11-30 JSC AKSAIAVTOTRANS Preference share KZ1P33730113 2011-01-20 A3373 2000-01-01 1,000.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00012442 active 2018-11-30 JSC AKSAIAVTOTRANS Ordinary share KZ1C33730017 2011-01-20 A3373   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00012488 active 2018-11-30 "AKMOLINSKIY VAGONOREMONTNYY ZAVOD" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P21500114 2004-06-03 A2150   10.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00012491 active 2018-11-30 "SANATORIY ARMAN" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C51820013 2004-10-08 A5182   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012509 active 2018-11-30 "TORGOVO-PROMYSHLENNAYA KOMPANIYA GERBITSIDY" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C52650013 2005-06-09 A5265   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012475 active 2018-11-30 "FINANSOVAYA KOMPANIYA"ONTUSTІK" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C57860013 2010-03-19 A5786   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012517 active 2018-11-30 "OCK GROUP"(OSK GRUPP) JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C58400017 2010-12-30 A5840   10,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012616 active 2018-11-30 "AVIAKOMPANIYA"MEGA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C53490013 2005-12-26 A5349   420,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012640 active 2018-11-30 "KAZAHSKAYA KORPORATSIYA ZDRAVOOHRANENIYA I MEDITSINSKOGO STRAHOVANIYA"INTERTICH" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C42470019 2018-02-05 A4247   10,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012566 active 2018-11-30 "KOMPANIYA"TAGAM" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C09050010 2004-09-08 A0905   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012590 active 2018-11-30 "NAUCHNO-ISSLEDOVATEL`SKIY INSTITUT POZHARNOY BEZOPASNOSTI I GRAZHDANSKOY OBORONY"KOMITETA PO CHREZVYCHAYNYM SITUATSIYAM MINISTERSTVA VNUTRENNIH DEL RESPUBLIKI KAZAHSTAN JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C59130019 2015-07-15 A5913   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00012603 active 2018-11-30 "NAUCHNO-ISSLEDOVATEL`SKIY INSTITUT"GIDROPRIBOR" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P57630116 2009-07-09 A5763   100.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00012558 active 2018-11-30 "TALAP" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C28810014 2009-08-28 A2881   1,440.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00012579 active 2018-11-30 "TSENTRSANTEHMONTAZH" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P24130117 2005-07-14 A2413   1,000.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00012657 active 2018-11-30 Joint Stock Company OGCC KazStroyService Ordinary share KZ1C47350018 2006-04-19 A4735   100.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012665 active 2018-11-30 Joint Stock company Holding KAZEXPORTASTYK Ordinary share KZ1C52180011 2007-09-04 A5218   22,600.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012541 active 2018-11-30 "MEZHDUNARODNYY TSENTR ZELENYH TEHNOLOGIY I INVESTITSIONNYH PROEKTOV" NON-PROFIT JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C60710015 2018-06-06 A6071   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00012751 active 2018-11-30 "AKTSIONERNYY INVESTITSIONNYY FOND NEDVIZHIMOSTI"RETAM" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P59670110 2014-01-22 A5967   320,000.000 KZT EPXXXR