Saturday, July 2, 2022 14:0814

Directory of ISIN and CFI codes allocated for securities and other financial instruments as of 01 day of a month

 
ISIN
Issuer
BIN
Security type
NIN
ISIN ISIN status Date of the last status change Issuer Security type NIN Date of the state registration of securities issue Number of securities issue Expiration date of circulation period Par value CFI note
KZ1C00010370 active 2018-11-30 "CAPITAL BANK KAZAKHSTAN" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C37090012 2017-10-25 A3709   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010453 active 2018-11-30 "EAST WING" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C53440018 2016-04-14 A5344   10,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010248 active 2018-11-30 "KAPS INTL"("KAPS INTEL") JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C52010010 2004-12-08 A5201   110.570 KZT ESVXXR  
KZ1C00010255 active 2018-11-30 "KARLOFF" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C55070011 2007-02-16 A5507   13,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010362 active 2018-11-30 "PETRO ASIA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C59110011 2014-12-29 A5911   1,000,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010206 active 2018-11-30 "ALMATINSKIY ZAVOD TYAZHELOGO MASHINOSTROENIYA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C04300014 2004-07-13 A0430   100.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00010433 active 2018-11-30 "ALMATYTELEFONSTROY" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P39600112 2006-05-15 A3960   850.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00010412 active 2018-11-30 "EVRAZIAN FUDS KORPOREYSHN" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C12680019 2007-09-27 A1268   1,002.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010396 active 2018-11-30 "INSTITUT METALLURGII I OBOGASCHENIYA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C55780015 2012-03-06 A5578   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010297 active 2018-11-30 "KAZAHYUVELIR" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C24570018 2010-01-22 A2457   100.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010198 active 2018-11-30 "KAZNEFTEGAZMONTAZH-TARAZ" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C51020010 2004-03-05 A5102   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010313 active 2018-11-30 "KOKTAS" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C30560011 2004-09-30 A3056   35,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00010326 active 2018-11-30 "KOKTAS" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P30560117 2004-09-30 A3056   35,000.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00010289 active 2018-11-30 "MEDITSINA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C32480010 2013-08-12 A3248   29,250.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00010227 active 2018-11-30 "MEDTEHNIKA" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P02040114 2008-06-26 A0204   10,000.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00010214 active 2018-11-30 "MEDTEHNIKA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C02040018 2008-06-26 A0204   10,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010123 active 2018-11-30 "NATSIONAL`NYY TSENTR GOSUDARSTVENNOY NAUCHNO-TEHNICHESKOY EKSPERTIZY" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C58660016 2016-12-22 A5866   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00010383 active 2018-11-30 "OLZHA" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P42420110 2005-04-13 A4242   5,000.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00010230 active 2018-11-30 "RESPUBLIKANSKAYA NAUCHNO-TEHNICHESKAYA BIBLIOTEKA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C56620012 2008-07-03 A5662   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010420 active 2018-11-30 "SANATORIY ZHANAKORGAN" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C25220019 2004-09-22 A2522   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010172 active 2018-11-30 "SANATORIY KOKTEM" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C03750011 2012-09-11 A0375   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010446 active 2018-11-30 "SOTSIAL`NO-PREDPRINIMATEL`SKAYA KORPORATSIYA"TOBOL" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C58440013 2011-06-23 A5844   100.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010404 active 2018-11-30 "UPRAVLYAYUSCHAYA KOMPANIYA"AL`FA TRAST" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C50560016 2007-07-30 A5056   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00010342 active 2018-11-30 "HOLDINGOVAYA KOMPANIYA"KUAT" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P46450113 2004-07-29 A4645   365.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00010115 active 2018-11-30 "TSENTR TRANSPORTNYH USLUG" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C53020018 2008-11-06 A5302   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010503 active 2018-11-30 "ALMATINSKAYA REGIONAL`NAYA IPOTECHNAYA ORGANIZATSIYA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C54460015 2010-10-08 A5446   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010529 active 2018-11-30 "ELEVATORMEL`STROY" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C12340010 2004-12-28 A1234   1,980.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010479 active 2018-11-30 "KAZAK AUENDERІ" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C53480014 2013-03-14 A5348   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010594 active 2018-11-30 "RESPUBLIKANSKAYA FIZIKO-MATEMATICHESKAYA SHKOLA" NON-PROFIT JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C60140015 2015-11-25 A6014   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010792 active 2018-11-30 "811 AVTOREMONTNYY ZAVOD KI" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C52120017 2013-11-04 A5212   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010776 active 2018-11-30 "ALMATYTELEFONSTROY" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C39600016 2006-05-15 A3960   850.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010768 active 2018-11-30 "AK-BULAK" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C46090011 2008-03-21 A4609   5,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010735 active 2018-11-30 "BAZIS" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C53070013 2005-09-15 A 5307   16.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00010664 active 2018-11-30 "KAZAHYUVELIR" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P24570114 2010-01-22 A2457   100.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00010701 active 2018-11-30 "KOKSHETAUGIDROGEOLOGIYA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C17920014 2006-01-14 A1792   100.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010750 active 2018-11-30 "SARTAS-TENIZ PORTY" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C57680015 2011-05-17 A5768   100.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010727 active 2018-11-30 "UZEN`PROMGEOFIZIKA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C11010010 2015-09-10 A1101   50.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00010789 active 2018-11-30 "EKSKAVATOR" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P49260113 2007-05-11 A4926   20.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00010743 active 2018-11-30 AVIAKOMPANIYA"KAZEYR UEST" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C32700011 2006-10-12 A3270   1,460.860 KZT ESVXXR  
KZ2P00005242 active 2018-11-30 "TSASO" LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP Bond KZ2P0Y20F753 2018-01-25 F75   100,000.000 KZT DBFXXR  
KZ1C00010933 active 2018-11-30 "AVIAKOMPANIYA TAY" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C54680018 2006-10-27 A5468   100,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010909 active 2018-11-30 "AVIAKOMPANIYA"IRBIS" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C50010012 2005-08-31 A5001   420,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010891 active 2018-11-30 "AVTOKOMBINAT №4" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C25700010 2005-01-20 A2570   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00010839 active 2018-11-30 "AVTOKOMBINAT №4" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P25700116 2005-01-20 A2570   1,000.000 KZT EPXXXR  
KZ1P00010862 active 2018-11-30 "ALMATYTEHNIKASNAB" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P54100113 2006-04-27 A5410   50.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00010842 active 2018-11-30 "INSTITUT TOPLIVA, KATALIZA I ELEKTROHIMII IM. D.V. SOKOL`SKOGO" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C57420016 2011-10-04 A5742   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00010917 active 2018-11-30 "PAOLA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C358720X0 1998-10-01     29.000 KZT ESVXXR  
KZ2P00005259 active 2018-11-30 "PARKOM" LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP Bond KZ2P0Y25D583 2009-09-15 D58   10,000.000 KZT DBFXXR  
KZ1C00010958 active 2018-11-30 "NGT HOLDING" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C54640012 2014-07-23 A5464   100.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011006 active 2018-11-30 "EKSKAVATOR" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C49260017 2007-05-11 A4926   20.000 KZT ESVXXR  
KZ2C00005262 active 2018-11-30 Kazinvestbank Joint Stock Company Bond KZ2C0Y99E142 2016-08-08 E14 2010-12-11 100.000 KZT DBFXXR  
KZ1C00011022 active 2018-11-30 "GOLDEN WHEAT" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C57460012 2008-09-15 A5746   1.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011063 active 2018-11-30 "ZHETІSU" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C35320015 2006-09-19 A3532   1,034.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011030 active 2018-11-30 "KAZAHSTANSKAYA UNIVERSAL`NAYA TOVARNAYA BIRZHA"AKTSEPT" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C58720018 2018-05-29 A5872   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011071 active 2018-11-30 "TABIFI GAZ" CLOSED JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C45180003 2001-05-12 A4518   10,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011097 active 2018-11-30 "KAZAHSTAN KOMMERTSIYA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C01040019 2005-03-23 A0104   2,000.000 KZT ESVXXR  
KZ2C00005270 active 2018-11-30 "STROYSPETSTORG" JOINT STOCK COMPANY Bond KZ2C0Y03C478 2007-04-09 C47   1.000 KZT DBFXXR  
KZ1C00011113 active 2018-11-30 "FOND VYSOKIH TEHNOLOGIY"AREKET" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C52220015 2005-01-31 A5222   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011139 active 2018-11-30 "GLOTUR DS MULTIMEDIA"(GLOTUR DS MUL`TIMEDIA) JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C54320011 2006-07-20 A5432   1.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011147 active 2018-11-30 "AKTSIONERNYY INVESTITSIONNYY FOND NEDVIZHIMOSTI"EAST INVESTMENT GROUP" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C59790010 2014-08-07 A5979   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011279 active 2018-11-30 "KUNDYBAI MINING" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C58680014 2011-11-08 A5868   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011295 active 2018-11-30 "ASTANA SITI PALAS" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C43660014 2005-10-19 A4366   25,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011220 active 2018-11-30 "KAZAHSTAN GIS TSENTR" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C52700016 2008-12-30 A5270   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011246 active 2018-11-30 "KAZMUNAYGAZ-SERVIS NS" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C51170013 2017-09-18 A5117   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00011266 active 2018-11-30 "PLEMENNOY ZAVOD"MERKE" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P00370117 2018-06-27 A0037   7,000.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00011196 active 2018-11-30 "REGIONAL`NYY INVESTITSIONNYY TSENTR"GRADIENT" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C52620016 2008-07-08 A5262   10.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00011209 active 2018-11-30 "SANATORIY MOYYLDY" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P04810118 2007-01-05 A0481   1,000.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00011303 active 2018-11-30 "AKTSEPT-TERMINAL" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C00930012 2003-07-25 A0093-2   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00011316 active 2018-11-30 "SULTAN-ELEVATOR-MEL`NICHNO-MAKARONNYY KOMPLEKS" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P22520111 2004-09-14 A2252   1,000.000 KZT EPXXXR  
KZ2P00005283 active 2018-11-30 "ONAY PAY" LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP Bond KZ2P0Y15D451 2015-01-23 D45 2024-06-11 10,000.000 KZT DBFXXR  
KZ1C00011394 active 2018-11-30 "AZIYA-ELEKTRIK" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C34900015 2010-06-04 A3490   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011386 active 2018-11-30 "AKMOLINSKIY VAGONOREMONTNYY ZAVOD" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C21500018 2004-06-03 A2150   10.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011360 active 2018-11-30 "ALMATYKUL`TBYTSTROY" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C34650016 2007-05-08 A3465   900.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00011373 active 2018-11-30 "ALMATYKUL`TBYTSTROY" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P34650112 2007-05-08 A3465   900.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00011402 active 2018-11-30 "RTS DEKO" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C40970010 2005-03-15 A4097   500.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011345 active 2018-11-30 "TAYMAS PRINTHAUS" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C54870015 2006-12-27 A5487   500.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011469 active 2018-11-30 "KEN DALA CENTER" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C54140013 2011-02-25 A5414   500.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011444 active 2018-11-30 "ALEL` AGRO" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C31690015 2013-10-01 A3169   10.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011485 active 2018-11-30 "INFORMATSIONNO-UCHETNYY TSENTR" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C52640014 2007-03-02 A5264   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011477 active 2018-11-30 "RAUAN MEDIA GRUPP" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C52360019 2014-02-28 A5236   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011451 active 2018-11-30 Joint Stock Company Condensate Ordinary share KZ1C52340011 2017-07-19 A5234   10.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011584 active 2018-11-30 "ZHELAEVSKIY KOMBINAT HLEBOPRODUKTOV" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C41810017 2005-03-15 A4181   100.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011519 active 2018-11-30 "INSTITUT RAZVITIYA ELEKTROENERGETIKI I ENERGOSBEREZHENIYA (KAZAHENERGOEKSPERTIZA)" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C49230010 2011-09-14 A4923   100.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00011548 active 2018-11-30 "KAZAHSTANKASPIYSHEL`F" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P18320410 1996-09-17 A1832   1,000.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00011568 active 2018-11-30 "KAZSPETSPREDPRIYATIE" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C55930016 2007-09-27 A5593   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011501 active 2018-11-30 "MEZHDUNARODNAYA TOVARNAYA BIRZHA"KAZAHSTAN" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C58070018 2012-05-25 A5807   1,500.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00011571 active 2018-11-30 "ORAL MUNAY ONIMDERI" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P08560115 2007-12-13 A0856   100.000 KZT EPXXXR  
KZ2P00005317 active 2018-11-30 "COMTRADE PRODUCT" LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP Bond KZ2P0Y15F472 2017-02-21 F47 2032-03-07 20,000.000 KZT DBFXXR  
KZ1P00011597 active 2018-11-30 "KOSTANAYSKIY MEL`KOMBINAT" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P02940115 2007-03-01 A0294   100.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00011691 active 2018-11-30 "AKTSIONERNYY INVESTITSIONNYY FOND NEDVIZHIMOSTI"CAR CITY"(KAR SITI) JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C60770019 2018-08-01 A6077   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011725 active 2018-11-30 "KAZSPORTINVEST" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C54420019 2013-05-08 A5442   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011717 active 2018-11-30 "ORGANIZATSIYA, OSUSCHESTVLYAYUSCHAYA INVESTITSIONNOE UPRAVLENIE PENSIONNYMI AKTIVAMI"UPRAVLYAYUSCHAYA KOMPANIYA"ALAN" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C56600014 2008-06-10 A5660   1.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011733 active 2018-11-30 "TURGAY-PETROLEUM" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C42830014 2012-08-31 A4283   560.000 KZT ESVXXR  
KZ2P00005333 active 2018-11-30 "TORGOVYY DOM AMANAT" LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP Bond KZ2P0Y10F333 2016-06-27 F33   1,000.000 KZT DBFXXR  
KZ1C00011790 active 2018-11-30 "INFORMATSIONNO - ANALITICHESKIY TSENTR NEFTI I GAZA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C49940014 2004-10-14 A4994   100.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011816 active 2018-11-30 "NAUCHNO-ISSLEDOVATEL`SKIY INSTITUT"GIDROPRIBOR" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C57630010 2009-07-09 A5763   100.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011899 active 2018-11-30 "AKMOLINSKAYA RASPREDELITEL`NAYA ELEKTROSETEVAYA KOMPANIYA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C46630014 2010-07-01 A4663   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011873 active 2018-11-30 "AKTSIONERNYY INVESTITSIONNYY FOND NEDVIZHIMOSTI"RETAM" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C59670014 2014-01-22 A5967   320,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011840 active 2018-11-30 "ATMA-AEROPORT ATYRAU I PEREVOZKI" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C55920017 2007-09-27 A5592   40,730.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011832 active 2018-11-30 "ATYRAUSKAYA TEPLOELEKTROTSENTRAL`" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C27370010 2006-07-21 A2737   10,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011857 active 2018-11-30 "KAZAHSTANKASPIYSHEL`F" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C18320415 1996-09-17 A1832   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011865 active 2018-11-30 "KAZPROMGEOFIZIKA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C43870019 2012-09-28 A4387   500.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011881 active 2018-11-30 "KAZSAT" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C50970017 2006-08-10 A5097   100,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011931 active 2018-11-30 "3-ENERGOORTALYK" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C44510010 2007-04-13 A4451   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012004 active 2018-11-30 "ATYRAUSKIE TEPLOVYE SETI" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C38630014 2006-07-20 A3863   10,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011964 active 2018-11-30 "KAZAHSKIY NAUCHNO-ISSLEDOVATEL`SKIY I PROEKTNYY INSTITUT STROITEL`STVA I ARHITEKTURY" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C59250015 2018-07-30 A5925   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011972 active 2018-11-30 "NEFTYANAYA KOMPANIYA"KOR" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C01060017 2004-12-31 A0106   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011980 active 2018-11-30 "SANATORIY MOYYLDY" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C04810012 2007-01-05 A0481   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011949 active 2018-11-30 "FOND NAUKI" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C54940016 2014-04-30 A5494   100,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00011956 active 2018-11-30 "TSENTR INZHINIRINGA I TRANSFERTA TEHNOLOGIY" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C50760012 2015-07-24 A5076   10,000.000 KZT ESVXXR  
KZ2C00005353 active 2018-11-30 Kazinvestbank Joint Stock Company Bond KZ2C0Y99C542 2007-05-29 C54 2006-05-30 1,000,000.000 KZT DBFXXR  
KZ1C00012038 active 2018-11-30 "ALAGEUM ELECTRIC" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C57580017 2017-06-15 A5758   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012053 active 2018-11-30 "AVIAKOMPANIYA"YUZHNOE NEBO" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C60540016 2017-06-27 A6054   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012020 active 2018-11-30 "MARGANETS ZHAYREMA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C60900012 2018-11-27 A6090   10,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012087 active 2018-11-30 "PLEMENNOY ZAVOD"MERKE" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C00370011 2018-06-27 A0037   7,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00012066 active 2018-11-30 "SANATORIY KOKTEM" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P03750117 2012-09-11 A0375   1,000.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00012137 active 2018-11-30 "ALATAU" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C40780013 2005-06-28 A4078   10,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012129 active 2018-11-30 "ATYRAU ZHARYK" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C47000019 2005-07-27 A4700   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012095 active 2018-11-30 "NAUCHNYY TSENTR PEDIATRII I DETSKOY HIRURGII" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C60820012 2018-09-25 A6082   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012103 active 2018-11-30 "OZENMUNAYGAZ" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C58860012 2012-06-26 A5886   5,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012111 active 2018-11-30 "SULTAN-ELEVATOR-MEL`NICHNO-MAKARONNYY KOMPLEKS" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C22520015 2004-09-14 A2252   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012152 active 2018-11-30 "KOSTANAYSKIY MEL`KOMBINAT" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C02940019 2007-03-01 A0294   100.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012145 active 2018-11-30 "NATSIONAL`NAYA INVESTITSIONNAYA KORPORATSIYA NATSIONAL`NOGO BANKA KAZAHSTANA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C59070017 2014-10-27 A5907   10,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012160 active 2018-11-30 "KAZAHSTANSKIY OPERATOR RYNKA ELEKTRICHESKOY ENERGII I MOSCHNOSTI" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C42720017 2005-05-19 A4272   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012178 active 2018-11-30 "NAUCHNYY TSENTR AKUSHERSTVA, GINEKOLOGII I PERINATOLOGII" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C60870017 2018-10-17 A6087   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012194 active 2018-11-30 "GOSTINITSA TSELINNAYA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C05060013 2005-06-10 A0506   10,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00012264 active 2018-11-30 "AYDABUL`SKIY SPIRTZAVOD" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P15430112 2008-01-22 A1543   1,000.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00012210 active 2018-11-30 "REGISTR-TSENTR" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C52980014 2006-02-01 A5298   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012244 active 2018-11-30 Joint stock company "Caspian Beverage Holding" Ordinary share KZ1C25710019 2007-07-06 A2571   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012301 active 2018-11-30 "ALMATINSKIY ZAVOD ETALON" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C01110010 2005-07-13 A0111   4,880.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012319 active 2018-11-30 "KAZGEOKOSMOS" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C51830012 2004-11-03 A5183   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012277 active 2018-11-30 "KURYLYS MATERIALY" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C01650015 2011-05-17 A0165   2,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012327 active 2018-11-30 "ORAL MUNAY ONIMDERI" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C08560019 2007-12-13 A0856   100.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012376 active 2018-11-30 "AYDABUL`SKIY SPIRTZAVOD" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C15430016 2008-01-22 A1543   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00012363 active 2018-11-30 "ZHELAEVSKIY KOMBINAT HLEBOPRODUKTOV" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P41810113 2005-03-15 A4181   100.000 KZT EPXXXR  
KZ1P00012405 active 2018-11-30 Joint stock company "Caspian Beverage Holding" Preference share KZ1P25710115 2007-07-06 A2571   1,000.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00012392 active 2018-11-30 ABDI Company Joint stock company Ordinary share KZ1C39070012 2005-07-11 A3907   500,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00012454 active 2018-11-30 JSC AKSAIAVTOTRANS Preference share KZ1P33730113 2011-01-20 A3373 2000-01-01 1,000.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00012442 active 2018-11-30 JSC AKSAIAVTOTRANS Ordinary share KZ1C33730017 2011-01-20 A3373   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00012488 active 2018-11-30 "AKMOLINSKIY VAGONOREMONTNYY ZAVOD" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P21500114 2004-06-03 A2150   10.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00012491 active 2018-11-30 "SANATORIY ARMAN" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C51820013 2004-10-08 A5182   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012509 active 2018-11-30 "TORGOVO-PROMYSHLENNAYA KOMPANIYA GERBITSIDY" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C52650013 2005-06-09 A5265   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012475 active 2018-11-30 "FINANSOVAYA KOMPANIYA"ONTUSTІK" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C57860013 2010-03-19 A5786   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012517 active 2018-11-30 "OCK GROUP"(OSK GRUPP) JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C58400017 2010-12-30 A5840   10,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012616 active 2018-11-30 "AVIAKOMPANIYA"MEGA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C53490013 2005-12-26 A5349   420,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012640 active 2018-11-30 "KAZAHSKAYA KORPORATSIYA ZDRAVOOHRANENIYA I MEDITSINSKOGO STRAHOVANIYA"INTERTICH" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C42470019 2018-02-05 A4247   10,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012566 active 2018-11-30 "KOMPANIYA"TAGAM" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C09050010 2004-09-08 A0905   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012590 active 2018-11-30 "NAUCHNO-ISSLEDOVATEL`SKIY INSTITUT POZHARNOY BEZOPASNOSTI I GRAZHDANSKOY OBORONY"KOMITETA PO CHREZVYCHAYNYM SITUATSIYAM MINISTERSTVA VNUTRENNIH DEL RESPUBLIKI KAZAHSTAN JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C59130019 2015-07-15 A5913   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00012603 active 2018-11-30 "NAUCHNO-ISSLEDOVATEL`SKIY INSTITUT"GIDROPRIBOR" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P57630116 2009-07-09 A5763   100.000 KZT EPXXXR  
KZ1P00012579 active 2018-11-30 "TSENTRSANTEHMONTAZH" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P24130117 2005-07-14 A2413   1,000.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00012665 active 2018-11-30 Joint Stock company Holding KAZEXPORTASTYK Ordinary share KZ1C52180011 2007-09-04 A5218   22,600.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012541 active 2018-11-30 "MEZHDUNARODNYY TSENTR ZELENYH TEHNOLOGIY I INVESTITSIONNYH PROEKTOV" NON-PROFIT JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C60710015 2018-06-06 A6071   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00012751 active 2018-11-30 "AKTSIONERNYY INVESTITSIONNYY FOND NEDVIZHIMOSTI"RETAM" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P59670110 2014-01-22 A5967   320,000.000 KZT EPXXXR  
KZ1P00012710 active 2018-11-30 "SANATORIY MANKENT" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P49370110 2009-07-14 A4937   1,000.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00012772 active 2018-11-30 "AVIAKOMPANIYA"MAK EYR" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C53600017 2011-11-09 A5360   48,600.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00012835 active 2018-11-30 "AKMOLA-FENIKS" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P10870114 2010-09-17 A1087   39.740 KZT EPXXXR  
KZ1C00012780 active 2018-11-30 "ALATAU"PO RAZVITIYU ALMATINSKOY OBLASTI" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C58760014 2013-05-06 A5876   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00012769 active 2018-11-30 "BAUTA" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P38820117 2012-08-16 A3882   160.000 USD EPXXXR  
KZ1C00012863 active 2018-11-30 "GORELEKTROSET`" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C22900019 2004-08-27 A2290   250.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012814 active 2018-11-30 "RAKETNO-KOSMICHESKAYA KOMPANIYA"BAYKONUR" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C51690010 2004-09-08 A5169   1,000,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012871 active 2018-11-30 "SHAHARMUNAYGAZ" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C43440011 2008-06-09 A4344   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00012884 active 2018-11-30 ASTANA FINANCE Joint Stock Company Preference share KZ1P37670117 2014-12-24 A3767   1,000.000 KZT EPXXXR  
KZ2P00005374 active 2018-11-30 "TAKSI NARODNOE" LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP Bond KZ2P0Y10E476 2013-05-06 E47 2023-06-28 1,000.000 KZT DBFXXR  
KZ1C00012913 active 2018-11-30 "AKMOLA-FENIKS" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C10870018 2010-09-17 A1087   39.740 KZT ESVXXR  
KZ1C00012954 active 2018-11-30 "KAZMEDAIR" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C56350016 2008-02-25 A 5635   100,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00012967 active 2018-11-30 "AZIYA-ELEKTRIK" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P34900111 2010-06-04 A3490   1,000.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00012921 active 2018-11-30 "PETROKOMMERTS KAZAHSTAN" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C41230018 2005-09-09 A4123   6,600.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012947 active 2018-11-30 "PROMYSHLENNO-TORGOVAYA KOMPANIYA"ASYL" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C40270015 2005-08-05 A4027   50.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00013028 active 2018-11-30 "AEROPORT KORKYT ATA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C45720014 2015-03-18 A4572   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012970 active 2018-11-30 "INSTITUT"GEOPROEKT" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C51760011 2006-08-11 A5176   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00013002 active 2018-11-30 "KAZPETRO" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C57240018 2009-01-14 A5724   58,400.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00013015 active 2018-11-30 "KAZPETRO" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P57240114 2009-01-14 A5724   58,400.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00013044 active 2018-11-30 "KARAGANDA INVEST" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C59020012 2012-07-18 A5902   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00013036 active 2018-11-30 "TSENTRSANTEHMONTAZH" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C24130011 2005-07-14 A2413   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00012996 active 2018-11-30 "ORT SONDІRUSHІ" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C53470015 2007-01-26 A5347   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00013163 active 2018-11-30 GLOTUR JSC Preference share KZ1P44720111 2008-12-05 A4472   1,000.000 KZT EPXXXR  
KZ1P00013098 active 2018-11-30 "KEN DALA CENTER" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P54140119 2011-02-25 A5414   500.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00013176 active 2018-11-30 "LANCASTER GROUP KAZAKHSTAN" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C53050015 2011-09-01 A5305   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00013192 active 2018-11-30 "AVIAKOMPANIYA"BEYBARYS" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C60170012 2016-01-18 A6017   50,068.500 KZT ESVXXR  
KZ1C00013127 active 2018-11-30 "AKSU" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C15200013 2005-12-15 A1520   155.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00013080 active 2018-11-30 "ALEL` AGRO" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P31690111 2013-10-01 A3169   10.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00013259 active 2018-11-30 "BAUTA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C38820011 2012-08-16 A3882   160.000 USD ESVXXR  
KZ1C00013119 active 2018-11-30 "BEK EYR" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C60410012 2016-12-15 A6041   10,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00013184 active 2018-11-30 "GIDROPROMSTROY" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C28100010 2006-05-16 A2810   4,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00013267 active 2018-11-30 "DOSTYK ENERGO" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C55950014 2010-09-06 A5595   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00013221 active 2018-11-30 "KAZPROMGEOFIZIKA" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P43870115 2012-09-28 A4387   500.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00013077 active 2018-11-30 "KARTSEMENT" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C54760018 2006-11-16 A5476   50,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00013291 active 2018-11-30 "KORPORATSIYA AVE" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C48390013 2010-07-12 A4839   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00013205 active 2018-11-30 "MEZHDUNARODNAYA TOVARNAYA BIRZHA"KAZAHSTAN" JOINT STOCK COMPANY Preference share KZ1P58070114 2012-05-25 A5807   1,500.000 KZT EPXXXR  
KZ1C00013317 active 2018-11-30 "NAUCHNO-ISSLEDOVATEL`SKIY I PROEKTNO-IZYSKATEL`SKIY INSTITUT"KAZAEROPROEKT" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C59430013 2013-05-06 A5943   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00013143 active 2018-11-30 "KAZAKSTAN MAKTASY" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C56420017 2014-04-03 A5642   1,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00013283 active 2018-11-30 Balkhash Thermal Power Plant Joint Stock Company Ordinary share KZ1C56820018 2016-07-12 A5682   10,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1C00013309 active 2018-11-30 Joint Stock company Batys Transit Ordinary share KZ1C53510018 2008-10-03 A5351   10,000.000 KZT ESVXXR  
KZ1P00013155 active 2018-11-30 Subsidiary organization of Halyk Bank of Kazakhstan Halyk Finance Joint Stock Company Preference share KZ1P52060111 2008-12-22 A5206   1,000.000 KZT EPXXXR  
KZ2P00005382 active 2018-11-30 "MK-LOMBARD" LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP Bond KZ2P0Y25D682 2016-04-07 D68 2035-03-26 10,000.000 KZT DBFXXR  
KZ1C00013358 active 2018-11-30 "KERAMIKA" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C38520317 1999-05-28 A3852-1   100.000 KZT ESVXXR  
KZ2P00003957 canceled 2018-12-04 Limited liability partnership Special finance company Capital Group Bond KZ2P0Y05F556 2017-06-15 F55   1,000.000 KZT DBVSFR  
KZW100010138 canceled 2018-12-04 NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN Short-term notes of the National Bank of the Republic of Kazakhstan KZW1KD084567     2018-12-04 100.000 KZT DYVTGR  
KZW100010146 canceled 2018-12-04 NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN Short-term notes of the National Bank of the Republic of Kazakhstan KZW1KD074576     2018-12-04 100.000 KZT DYVTGR  
KZ1C00012624 active 2018-12-04 "NAUCHNO-ISSLEDOVATEL`SKIY I PROEKTNYY INSTITUT"KASPIYMUNAYGAZ" JOINT STOCK COMPANY Ordinary share KZ1C47400011 2011-06-30 A4740   1,000.000 KZT ESVXXR